Overzicht syllabi van Johan Verstraeten

 • A07D9A   Seminarie sociale en vredesethiek
 • A07E4A   Spiritualiteit, leiderschap en professionele integriteit
 • A02A8B   Nieuwe religieuze bewegingen
 • A05D8A   Christelijke sociale denktradities met betrekking tot de samenleving (doceertaal : Engels )
 • A00C1A   Ethiek van vrede, oorlog en internationale relaties
 • H04E0A   Plichtenleer van de ingenieur
 • A08C2A   Religie, zingeving en levensbeschouwing
 • A06B4A   Ethiek, economie en onderneming (doceertaal : Engels )
 • A07B7A   Seminarie sociale en vredesethiek (doceertaal : Engels )
 • A06A5A   Christelijke politieke en sociale ethiek (doceertaal : Engels )
 • A01A3A   Christelijke politieke en sociale ethiek