Overzicht syllabi van Johan Verstraeten

 • A07L1A  Systematische en hermeneutische methoden (doceertaal : Engels )
 • A07E4A  Spiritualiteit, leiderschap en professionele integriteit
 • A02A8B  Nieuwe religieuze bewegingen
 • A04A6B  Methodologie van het wetenschappelijk onderzoek
 • A05D8A  Christelijke sociale denktradities met betrekking tot de samenleving (doceertaal : Engels )
 • A00C1A  Ethiek van vrede, oorlog en internationale relaties
 • A08C2A  Religie, zingeving en levensbeschouwing
 • A06B4A  Ethiek, economie en onderneming (doceertaal : Engels )
 • A07B7A  Seminarie sociale en vredesethiek (doceertaal : Engels )
 • A06A5A  Christelijke politieke en sociale ethiek (doceertaal : Engels )
 • A01A3A  Christelijke politieke en sociale ethiek