Overzicht onderwijstaken van Erik Duval

 • G0L12B  Wetenschappelijke vorming
 • H01Q3C  P&O: Computerwetenschappen
 • H01D4B  Probleemoplossen en ontwerpen, deel 3
 • G0K34A  Geschiedenis van de informatica
 • H05N2A  Capita selecta, mens machine communicatie en multimedia
 • H04I2A  Informatie visualisatie
 • X0B54A  Probleemoplossen en ontwerpen, deel 2
 • G0Q55A  Fundamenten van Mens-machine interactie
 • H01C2A  Probleemoplossen en ontwerpen, deel 2
 • H01B9A  Probleemoplossen en ontwerpen, deel 1
 • H0P45A  Hypermedia en gegevensbanken