Dirk Lips
Docent

Coordinator Centrum voor Wetenschap, Techniek en Ethiek

tel: + 32 (0)16 / 32 96 65
fax: + 32 (0)16 / 32 19 94send an e-mail
Centrum voor Wetenschap, Techniek en Ethiek
Kasteelpark Arenberg 1 (bus 2456)
3001 Leuven-Heverlee (B)
Biografie
 

Dirk Lips werd geboren te St.-Amandsberg op 7 januari 1967. Hij is gehuwd met Karen Belaen en God vertrouwde Thomas, Servaas, Emiel en Ivo aan hun liefde toe.
Hij volgde de T.S.O. richting Biotechniek aan het VLIO te Oudenaarde. Haalde een kandidatuur in de wijsbegeerte aan de K.U.Leuven in 1988, een licentie in de godsdienstwetenschappen in 1992 en in de godgeleerdheid in 1994. In 1995 werd hij assistent aan de Katholieke Hogeschool St.-Lieven te Gent en doceert daar Religie, zingeving en levensbeschouwing; Landbouwethiek en Ethologie. Sedert 1999 werd hij, via een samenwerking tussen de KaHo St.-Lieven en het centrum voor Agrarische, bio- en milieu-ethiek van de K.U.Leuven (CABME), wetenschappelijk medewerker aan het CABME en deed daar zijn doctoraal onderzoek (afgerond in 2004). In 2005 werd hij als docent benoemd aan de K.U.Leuven, waar hij Maatschappelijke Aspecten van de Technologie en Ethiek doceert.
In 2001 werd hij lid van de raad van bestuur van DP21, in 2003 lid van de stuurgroep van de Nationale Raad voor dierenwelzijn, in 2004 voorzitter van de ethische commissie van de Vlaamse Rundveeteelt Vereniging, in 2005 voorzitter van Vilt en departementsvoorzitter van de KaHo Sint-Lieven te Sint-Niklaas en in 2006 voorzitter van Boeren Op Een Kruispunt. Sinds maart 2009 is hij voorzitter van de Raad voor Dierenwelzijn.

Onderzoeksdomeinen
logo Intensieve Veehouderij
Onderzoeksprojecten
logo Dierwelzijnsindices
Publicaties
 Publicaties Ethical considerations on the surgical castration of piglets
 Publicaties Ethical considerations on the usage of sexed sperm in stock breeding
 Publicaties A new framework for the assessment of animal welfare:
 Publicaties Ethical objections to caesareans: implications on the future of the Belgian White Blue
 Publicaties Ethische beschouwingen bij het Belgische witblauwe ras
 Publicaties Een stiertje of een vaars, maatschappelijke beschouwingen bij het gebruik van gesekst sperma
 Publicaties Op zoek naar een meer diervriendelijke veehouderij in de 21ste eeuw.
 Publicaties Is the mechanization of catching broilers a welfare improvement?
 Publicaties Mechanical catching of broiler chickens is a viable alternative for manual catching from an animal welfare point of view
 Publicaties Extension of the Animal Needs Index for laying hens with animal-related parameters
 Publicaties The Belgian Blue Beef and Caesarean Section.
 Publicaties Belgisch Witblauw en keizersneden.
 Publicaties A new framework for the assessment of animal welfare: integrating existing knowledge from a practical ethics perspective
 Publicaties Dier & Welzijn
 Publicaties Mechanical catching of broiler chickens is a viable alternative for manual catching from an animal welfare point of view
 Publicaties Animal welfare differences between caesarean section and natural delivery in Belgian Blue cattle
 Publicaties Stakeholder's attitudes to and engagement for animal welfare
 Publicaties Development of an Animal Disease Intervention Matrix (ADIM)
 Publicaties Tail docking in horses: tradition, economy, welfare and the future of the Belgian draft horse
 Publicaties Stakeholder's attitudes to and engagement for animal welfare
 Publicaties Animal welfare differences between caesarean section and natural delivery in Belgian Blue cattle
 Publicaties Tail docking in horses: tradition, economy, welfare and the future of the Belgian draft horse
 Publicaties Development of an Animal Disease Intervention Matrix (ADIM)
 Publicaties Behavioural indicators of pain in Belgian White-Blue cattle: base-line observations.
 Publicaties Extension of the Animal Needs Index for laying hens with animal-related parameters
 Publicaties Ethiek kan niet worden losgekoppeld van de zin die men aan het eigen leven geeft
 Publicaties Basic behavioural patterns and welfare in belgian blue beef: diurnal and stall-meadow variation
 Publicaties Effect of Psoroptes infestation on the behaviour of Belgian White Blue Beef
 Publicaties The Belgian Blue Beef: behavioural welfare issues relating to Caesarian section and to Psoroptes infestation
 Publicaties Comparison of ruminal development in Belgian-blue-beef calves reared on different feeding methods
 Publicaties Quantification of behavioural reactions to water therapy in dogs
 Publicaties Behavioural indicators of stress in search dogs during training
 Publicaties Natuurlijk versus keizersnede: pijnindicatoren licht verhoogd bij kalven via keizersnede
 Publicaties Lopend onderzoek : een school met een hart voor dikbillen
 Publicaties Scherp op schurft : besmetting zorgt voor toenemende agressie en minder lange herkauwactiviteit
 Publicaties Practice-oriented ethics
 Publicaties Best Practice in animal production: a grassroots evaluation framework
 Publicaties Best Practice in animal production: a grassroots evaluation framework
 Publicaties Practice-oriented ethics
 Publicaties The European Convention for the Protection of Pet Animals and tail docking in dogs
 Publicaties Tail docking in horses: a review of the issues
 Publicaties Landbouw 6.F
 Publicaties Dier en welzijn
Standpunten
logo BWB en keizersneden
logo Ethiek kan niet losgekoppeld worden van zingeving
Terug