U bent hier: Diversiteitsbeleid

Diversiteitsbeleid

 

DIVERSITEIT IS EEN Prioriteit VOOR DE ku leuven

Elk individu, elke groep in onze samenleving moet gelijke kansen krijgen om zich in studie, werk en vrije tijd zoveel mogelijk te ontplooien, en dit ongeacht socio-economische achtergrond, geslacht, religie, etnie, leeftijd of seksuele geaardheid. Diversiteit betekent een rijkdom voor de universitaire gemeenschap, zowel voor personeel als voor studenten.

 

Gender

De man-vrouwverhoudingen blijven uitdagen tot een herinterpreteren van mens-zijn en menselijk samenleven. De KU Leuven stimuleert dit denkproces, zowel in diverse opleidingsonderdelen als in het beleid is de genderdimensie relevant.
 

Studeren met een functiebeperking

fysieke en digitale functiebeperkingen

Als student met een functiebeperking krijg je aan de KU Leuven gelijke kansen tot volwaardige participatie aan het onderwijs en het studentenleven. Via tal van ondersteunende faciliteiten dienen gelijke kansen gewaarborgd te worden door een inclusief beleid dat gelijke behandeling als recht inschrijft in het onderwijs- en examenreglement

Initiatieven voor allochtone studenten

Allochtone studenten kunnen beroep doen op specifieke initiatieven ter ondersteuning van hun studietraject aan de KU Leuven. Bij het contactpunt voor allochtone studenten kunnen zowel studenten terecht die reeds aan de KU Leuven studeren, maar ook toekomstige studenten kunnen rekenen op informatie en hulp.

Werken en studeren

In het kader van levenslang leren kiezen meer mensen voor een studie in combinatie met werk. Het aanbod voor werkende studenten aan de KU Leuven is divers. Je kan je bijscholen met permanente vorming of vakkenpakketten, een bachelor- of masterdiploma behalen in combinatie met je job of op afstand studeren bij de Open Universiteit. Meer info vind je hier.

Vorming en opleiding

KU Leuven voorziet een ruim aanbod aan vormings- en opleidingsinitiatieven over diversiteit. voor studenten, personeel en professionals.

Onderzoek

Het onderzoek over gelijke kansen en diversiteit aan de KU Leuven is samengebracht in LUCIDE, het Leuven University Centre for Interdisciplinary Research on Difference and Equality.