U bent hier: Home / Meldpunt Gender en Diversiteit

Meldpunt Gender en Diversiteit

De KU Leuven voorziet voor studenten en personeel de mogelijkheid om meldingen, klachten en suggesties in verband met gender en diversiteit, door te geven via deze website. Binnenkomende meldingen worden steeds geïnventariseerd en genieten een anonieme behandeling van de gegevens.

U kan een melding ingeven als beleidssignaal waarbij u anoniem kan blijven. Indien u uw klacht persoonlijk behandeld wil zien, zal een stafmedewerker van de rectorale dienst diversiteitsbeleid met u contact opnemen en de te ondernemen stappen bespreken.

Op basis van de meldingen kunnen knelpunten en opportuniteiten worden geïdentificeerd, die de basis kunnen vormen voor beleidsvoorstellen binnen het diversiteitsbeleid. Een melding opent op geen enkele manier een juridische procedure en vormt geen alternatief voor het instellen van een beroep tegen een beslissing van de KU Leuven.

UW MELDING WORDT ANONIEM EN IN VERTROUWEN BEHANDELD


English

Ombuds Service Gender and Diversity

The KU Leuven provides  both for students and staff the opportunity to report complaints and suggestions related to gender and diversity through this website. Incoming messages will be listed and treated anonymously.
 
You can enter anonymously a message as a policy signal. If you would like your complaint to be treated personally, a staff member of the diversity policy dept. will contact you and discuss the steps to be taken.
 
Based on the reports, problems and opportunities can be identified and they could serve as policy proposals within the diversity policy dept.  Your complaint opens neither a legal process, nor an alternative for an appeal against a decision of the KU Leuven.

YOUR MESSAGE WILL BE TREATED ANONYMOUSLY


 

 

 

IN DE KIJKER

 

 

EVENTS

Gender:

Diversiteit & Kunst: STUK mei 2017

INFO