Doctoraatsverdediging

Faculty of Science
Zeta functions of groups
Doctorandus/a PhD student
  Name: Diego Armando Sulca
Promotie / Defence
  When: 26.08.2015, 18h00
  Language: English
  Where: Cordoba, 
 
Promotor / Supervisor
  Prof. dr. Karel Dekimpe (promotor)
  Prof. dr. Paulo Tirao (co-promotor) , Universidad Nacional de Córdoba
 
Samenvatting van het onderzoek / Summary of Research


 
Volledige tekst van het doctoraat / full text
Doctoraat nog niet gearchiveerd/PhD not archived yet

 
Examencommissie / Board of examiners
  Prof. dr. Karel Dekimpe (promotor)
  Prof. dr. Paulo Tirao (co-promotor) , Universidad Nacional de Córdoba
  Prof. dr. Paul G. Igodt (voorzitter/chairman)
  Prof. dr. Willem Veys
  Prof. dr. Jorge Lauret , National University of Cordoba
  Prof. dr. Ariel Martin Pacetti , Universidad de Buenos Aires
  Prof. dr. Roberto J. Miatello , Universidad Nacional de Cordoba