Wat is ...

Dienst Universitair Onderwijs

Dienst Universitair Onderwijs is sinds 1 september 2012 de Directie Onderwijs en Leren (DOeL) – Dienst Onderwijsontwikkeling en –ondersteuning. Op de voorlopige website www.doel.kuleuven.be vind je reeds beknopte informatie over de Directie Onderwijs en Leren, alsook een wie is wie met contactinformatie.

Dienst

studenten

Actiedomeinen

studenten