Computerhoekje

prof.  WL lesgevend 'Emeriti en computers: het is wel één en ander'.

Velen onder ons hebben in hun 'professorentijd' de beschikking gehad over een secretar(is)esse die al het PC-werk opknapte. Een andere groep had wel met computers te maken, maar dan wel met de 'grote machines' en niet de PC.

Sedert het ontstaan van het emeritiforum hebben we deze 'leerachterstand' van een aantal onder ons aangepakt door korte cursussen te geven en - vooral - door een computerhoekje op onze website te maken.

Hier worden ofwel pakketten aangeboden, ofwel bronnen aangeduid waar één en ander ingeoefend kan worden.

In de toekomst zullen we ook nog aanvullingen brengen inzake 'Vista' en 'Office 2007'.

Intussen: Succes met dit aspect van 'levenslang leren'.

em. prof. W. Leirman

Artikel : 'Je huis en tuin op de wereldkaart',
Gezinsbond, Katern Aktief dd. 23 oktober 2009

Computercursussen voorjaar 2013