U bent hier: Home / Persberichten 2017 / Uitgeverij Plantyn en de KU Leuven vieren 20 jaar samenwerking met nieuwe editie Wereldatlas

Uitgeverij Plantyn en de KU Leuven vieren 20 jaar samenwerking met nieuwe editie Wereldatlas

08 FEB 17. Wie aardrijkskunde zegt, denkt aan een atlas. Al 20 jaar lang is de Plantyn Algemene Wereldatlas een vaste waarde in de Vlaamse klaslokalen. Om die verjaardag te vieren stelt Uitgeverij Plantyn tijdens de GEO-dag op 11 februari een kersverse editie voor van haar Wereldatlas. De nieuwe editie is opgesteld in nauwe samenwerking met de KU Leuven en speelt meer dan ooit tevoren in op actuele thema’s.

08 FEB 17. Wie aardrijkskunde zegt, denkt aan een atlas. Al 20 jaar lang is de Plantyn Algemene Wereldatlas een vaste waarde in de Vlaamse klaslokalen. Om die verjaardag te vieren stelt Uitgeverij Plantyn tijdens de GEO-dag op 11 februari een kersverse editie voor van haar Wereldatlas. De nieuwe editie is opgesteld in nauwe samenwerking met de KU Leuven en speelt meer dan ooit tevoren in op actuele thema’s.

Op 11 februari 2017 verzamelen meer dan 600 leerkrachten in het nieuwe Havenhuis in Antwerpen voor de GEO-dag, het grootste aardrijkskunde-evenement in Vlaanderen. Uitgeverij Plantyn en de KU Leuven lanceren dan samen de Plantyn Algemene Wereldatlas, editie 2017. Die nieuwe editie speelt nadrukkelijk in op de actualiteit. Thema’s zoals duurzaamheid en klimaat, maar ook bodem, toerisme en migratie zijn de komende vijf jaar belangrijke aandachtspunten voor de 12- tot 18-jarige scholieren.

Weervrouw en klimaatspecialist Jill Peeters verleent haar medewerking aan deze lancering en zal de leerkrachten informeren over de huidige klimaatverstoring. "Deze Algemene Wereldatlas is de ideale plek om in te verdwalen. Je kan je niet voorstellen hoeveel verhalen en hoeveel kennis er achter elke kaart schuilgaan. Ik ben ook blij dat er in deze atlas aandacht is voor de Europese energieproductie. En dat er ook klimaatkaarten in staan, is natuurlijk mooi meegenomen,” aldus Jill Peeters, geografe en meteorologe.

“Om een aardrijkskundige atlas te ontwikkelen, die aan alle hedendaagse wetenschappelijke en didactische eisen voldoet, is de expertise vanuit academische hoek onontbeerlijk. De inbreng van professor Etienne Van Hecke, professor Gert Verstraeten, oud-lector Dirk Vanderhallen en hun medewerkers is bepalend geweest voor de constante hoge kwaliteit van de Plantyn Algemene Wereldatlas,” benadrukt Pieter Heeman, uitgever aardrijkskunde. “Ze verzamelen statistische data en vertalen die naar basiskaarten, waarmee professionele cartografen op hun beurt aan het werk gaan.”

“De afdeling Geografie en Toerisme aan de KU Leuven blinkt al vele decennia uit op vele gebieden,” geeft rector Rik Torfs aan. “Zo zijn er de actieve ondersteuning aan het aardrijkskundeonderwijs en de kwaliteitsvolle lerarenopleiding. Verder organiseert de afdeling navorming en ontwikkelt ze nieuw didactisch materiaal.”

Voor de pers

U bent van harte uitgenodigd om de GEO-dag en de voorstelling van de Plantyn Algemene Wereldatlas, editie 2017 bij te wonen in het Havenhuis, Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen. Gelieve wel uw aanwezigheid op voorhand te bevestigen via inge.massaert@plantyn.com.

Programma

  • 13.00 uur        Voorstelling Plantyn Algemene Wereldatlas, editie 2017
  • 13.15 uur        Overhandiging van de eerste atlas aan Rik Torfs, rector KU Leuven
  • 13.30 uur        Toespraak door Jill Peeters over de huidige klimaatverstoring
  • 14.00 uur        Mogelijkheid tot interviews met Rik Torfs, Jill Peeters en Pieter Heeman


Contact