You are here: Home

Frankrijkjaar 2013

Inleiding op het Frankrijkjaar 2013 aan de KU Leuven

In opvolging van het succesvolle Duitslandjaar 2012, wil de KU Leuven in 2013 een jaar lang de aandacht vestigen op buurland Frankrijk. Ondanks de vrij intense samenwerking die reeds met een aantal Franse instellingen bestaat, leeft de overtuiging dat er nog meer mogelijkheden voor coöperatie zijn.

De KU Leuven is in Frankrijk onvoldoende bekend als kwaliteitsvolle onderwijs- en onderzoeksinstelling. Dit betekent dat relatief weinig Franse studenten hun weg naar onze universiteit vinden. Omgekeerd is er betrekkelijk weinig mobiliteit vanuit KU Leuven naar de vele goede Franse universiteiten en onderzoeksinstellingen. Er is tevens ruimte om de samenwerking op onderwijs- en onderzoeksvlak met deze instellingen te verbreden.

Met de hulp van de ambassade en de Franse onderzoeksinstellingen die aanwezig zijn in Brussel, zullen we het excellente onderzoek aan de KU Leuven in een aantal domeinen in Frankrijk onder de aandacht brengen. Samen met enkele focusinstellingen plaatsen we ook innovatieve ideeën op het vlak van onderwijs, mobiliteit en kennistransfer via het Frankrijkjaar in de kijker.

Doelstellingen

  • Intensifiëren van de samenwerking tussen KU Leuven en Franse instellingen op het vlak van onderwijs en onderzoek;
  • De naambekendheid en reputatie van de KU Leuven in Frankrijk verhogen als vooraanstaande internationale en onderzoeksgerichte universiteit;
  • Verhogen van de wederzijdse mobiliteit van studenten, onderzoekers en academische staf;
  • Het versterken van grensoverschrijdende samenwerking vanuit het Eurometropole concept, met het oog op de creatie van een Frans-Belgisch hoger onderwijsnetwerk;
  • De algemene interesse in Frankrijk, de Franse taal en cultuur bij de Leuvense gemeenschap aanwakkeren via culturele activiteiten, dit naast de aandacht voor wetenschap en technologie.