ICAG - KU Leuven

Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis

Het Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis (ICAG) van de KU Leuven is een jong onderzoekscentrum, opgericht in 2001. Het ICAG heeft tot doel lopend en nieuw wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen, te stimuleren en lanceren inzake de geschiedenis van landbouw, platteland en voedingsketen in Vlaanderen (19de-20ste eeuw) binnen de nationale en internationale context. Als trefpunt van specialisten uit meerdere wetenschapsdisciplines geeft het ICAG de prioriteit aan comparatief multidisciplinair en interdisciplinair onderzoek dat een nieuw licht werpt op de historische en recente, actuele mutaties op het platteland en in de voedselketen. Daarbij wordt de invloed van diverse variabelen bestudeerd, onder meer bodem, landschap, ruimtelijke inrichting, landbouwwetenschap en -techniek, demografie, economie, overheidsbeleid, publieke beeldvorming, ideologieŽn, sociale bewegingen enzovoort.

Het ICAG organiseert elk academiejaar een seminariereeks, en studiedag voor een breed publiek, congressen en colloquia.
 

Medewerkers

Overzicht van onze medewerkers.

Projecten

Binnen het ICAG lopen op dit ogenblik meerdere projecten.

Publicaties

Bekijk de uitgaven in onze reeks ICAG-Studies.

Wetenschappelijke commissie

Het ICAG wordt bestuurd door een wetenschappelijke commissie.

Contact

Ga naar de contactgegevens van het ICAG.

English

Surf to the English webpages.ICAG-seminariereeks

Salons van het Atrechtcollege I Naamsestraat 63 I 3000 Leuven

 

De ICAG-seminariereeks van 2017 zal in het voorjaar aankondigd worden.

 

Voorbije ICAG-seminaries

De presentaties van alle ICAG-seminariereeksen (sinds 2011) zijn beschikbaar op de website van
Centrum Agrarische Geschiedenis vzw.

Centrum Agrarische Geschiedenis vzw

ICAG heeft een zusterorganisatie, het Centrum Agrarische Geschiedenis vzw (CAG). Meer info daarover vindt u op www.HetVirtueleLand.be.