Nieuws: From waste to industrial products

Overlegorganen IOF

Industrieel Onderzoeksfonds KU Leuven (IOF)

Algemene informatie

Het IOF beoogt een financiering van innovatief, industrieel gericht onderzoek met als belangrijke doelstellingen (en IOF-sleutelparameters) o.a. een multidisciplinaire & generische aanpak, het uitbreiden van de valorisatieportfolio, het inspelen op de industriële vraag, een nationale en internationale gerichtheid. Het IOF concept wordt uitgewerkt in twee financieringstypes: Mandaten en projecten.

Missie & doelstellingen

Een IOF tracht de wisselwerking tussen de associatie en het bedrijfsleven te stimuleren en een portefeuille van toepassingsgerichte kennis bij de associatie op te bouwen. Dit moet leiden tot betere afstemming van onderzoek op de economische behoeften en transfer van kennis naar het bedrijfsleven.

Informatie voor O&O actoren

Onderzoekers aan de hogescholen van de Associatie KU Leuven worden aangemoedigd om actief deel te nemen aan de opbouw van het Industrieel Onderzoeksfonds en om projecten aan te vragen onder promotorschap of co-promotorschap. Hiervoor dienen zij geaffilieerd onderzoekerte worden. Ook het verhogen van de interactie en samenwerking met bedrijven is van bijzonder belang.

IOF richtlijnen

Voor het indienen van een aanvraag via het aanvraagformulier: zie de kalender hieronder.

  • Voor aanvragen ter financiering van onderzoek met een maatschappelijke finaliteit moet eerst contact opgenomen worden met Veerle Cauwenberg om de doelstellingen te bespreken.

Open Oproepen - Recent Calls

Financieringstype
Funding
Omschrijving algemeen
General description
Indiendata
Submmission dates
Beoogde startdata Start
IOF Mandaten / IOF Fellowships Profiel en persoonsgebonden financiering waarbij de mogelijkheden voor toepassingsgericht basisonderzoek en onderzoek dat kan leiden tot valorisatie belangrijk zijn.

later te bepalen

 

Projecten / Projects Projecten met economische of gemengd-economisch-maatschappelijke finaliteit op korte of (middel)lange termijn.

24.01.2017

2017

L(euvense) da Vinci Prijs /
L(euven) da Vinci Prize
Prijs voor de creatie en het verzilveren van valoriseerbaar onderzoek 15.12.2016

2017