U bent hier: Home

Leerkrediet

Alles wat je moet weten over het rugzakje van 140 studiepunten

Elke student krijgt 140 studiepunten bij de start aan het hoger onderwijs. Deze studiepunten heb je nodig om je te kunnen inschrijven voor een basisopleiding. Per academiejaar gaat het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft van je leerkrediet af. De studiepunten waarvoor je slaagt, krijg je terug. De studiepunten waarvoor je niet slaagt, verlies je.

Bonus

Omdat de overgang van secundair naar hoger onderwijs niet altijd even vlot verloopt, krijgt een student bij het begin van de rit wat extra krediet. De eerste 60 studiepunten die je verwerft, worden dubbel terug bij je leerkrediet geteld.  

Doel

De bedoeling van het leerkrediet is je te stimuleren een bewuste studiekeuze te maken en om de universiteit of hogeschool aan te sporen je studievoortgang te bewaken.

Top

Voor wie?

Het leerkrediet werd ingevoerd door de Vlaamse regering en is van toepassing op alle studenten ingeschreven aan het hoger onderwijs in Vlaanderen. In het eerste bachelorjaar start je met een leerkrediet van 140 studiepunten. Toch zul je je leerkrediet niet altijd moeten inzetten. Dit hangt immers af van het type contract en opleiding dat je kiest.

Bachelor- & masteropleidingen
Diploma- & creditcontracten

Top

Veranderen van richting

Wanneer je van studierichting verandert, heeft dit gevolgen voor je leerkrediet. Deze gevolgen verschillen naargelang je een nieuwe student bent en dus voor de eerste keer een studie aan het hoger onderwijs aanvangt (generatiestudent) of niet (niet-generatiestudent). Voor studenten met een creditcontract bestaat er nog een derde regeling.

Top

Masterdiploma op zak?

Elke student krijgt dus een leerkrediet van 140 studiepunten, waarbij je per academiejaar studiepunten kunt inzetten en terugverdienen. Op het ogenblik dat je een masterdiploma behaalt, worden deze 140 studiepunten afgetrokken van jouw leerkrediet. Meestal hou je dan nog een aantal studiepunten over, omdat je aan het begin van de rit een bonus van 60 studiepunten hebt verworven. Die studiepunten kun je inzetten voor een nieuwe initiële bachelor- of masteropleiding. Binnen de KU Leuven is vanaf 2015-2016 echter de regel dat voor studenten met een masterdiploma er geen rekening meer gehouden wordt met het leerkrediet. Deze studenten kunnen dus ook met een tekort aan leerkrediet hun studies verderzetten.

Top

Voorbeeld

Wie de werking van het leerkrediet nog niet helemaal begrepen heeft, kan een aantal voorbeelden doornemen.

 Top

Meer info

Heb je nog vragen, dan kan je terecht bij onze Dienst Studieadvies of op de website van de Vlaamse Overheid.

Elke student kan zijn eigen account raadplegen via de website van de Vlaamse overheid.

Top