Nieuw minimumbedrag voor fiscale aftrekbaarheid van giften


Vanaf 1 januari 2011 heeft de overheid het minimum jaarbedrag voor fiscale aftrekbaarheid opgetrokken naar 40 euro. Bij een giftbedrag van 40 euro per jaar komt u in aanmerking voor de fiscale aftrekbaarheid en kunnen wij u een fiscaal attest bezorgen.


Giften in 2010: Voor giften van 30 euro of meer die gestort zijn voor 31 december 2010, veranderd er nog niets. U ontvangt een fiscaal attest voor deze gift volgens de vroegere regel van 30 euro op jaarbasis.


Giften in 2011: Vanaf 1 januari 2011 dient u in totaal minstens 40 euro per jaar te geven om in aanmerking te komen voor fiscale aftrekbaarheid. Tot eind december 2011 kan u uw giftbedrag aanvullen tot de vereiste 40 euro. Dit is zeker belangrijk als u een doorlopende opdracht heeft bij uw bank die onder de 40 euro bedraagt en u toch een fiscaal attest wenst.


Een fiscaal attest is zeer interessant, aangezien u hiermee het bedrag van uw belastbaar inkomen kan verminderen door uw gift fiscaal af te trekken. Afhankelijk van uw inkomen, bespaart u zo tot de helft van uw gift.