U bent hier: Mecenaat Beurzen Dillemans Fonds Roger Dillemans

Fonds Roger Dillemans

Kandidaturen voor beurzen voor Belgische studenten en buitenlandse studenten

Doel

In 2011 zullen beurzen worden toegekend aan studenten die, met een studiebeurs van de Vlaamse Gemeenschap, een initieel Masterdiploma aan de KU Leuven hebben behaald en in het academiejaar 2011-2012 een tweede Masteropleiding aan de KU Leuven wensen te volgen.
Ook buitenlandse studenten kunnen, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor een beurs.

Procedure

Studenten die menen in aanmerking te komen voor een beurs uit het Fonds Roger Dillemans moeten:

Deze aanvraag wordt door een academische selectiecommissie beoordeeld. Voor meer informatie raadpleeg het reglement.

Deadline

Kandidaturen voor Vlaamse studenten worden bij het Leuvens Universiteitsfonds ingewacht tot 15 mei 2011.

Timing
  • Juni 2011: de studenten die geselecteerd worden, zullen hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht worden.
  • Oktober 2011: toekenning van de beurs
  • Voorjaar 2012: academische zitting waarop de beurzen van het Fonds Roger Dillemans officieel worden uitgereikt.
Meer informatie