U bent hier: Home / Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Algemeen

Hoe blijf ik op de hoogte van de fondsenwervingsactiviteiten ten voordele van de KU Leuven?

Aan het begin van elke maand stuurt het Leuvens Universiteitsfonds een e-nieuwsbrief de wereld in. Daarin komen nieuws en activiteiten aan bod, staan bijzondere initiatieven of schenkers in de kijker, en vindt u een up-to-date kalender. Inschrijven kunt u hier.

Wilt u het jaarverslag van het Leuvens Universiteitsfonds lezen? Dat kan hier.


Hoe kan ik gasten van mijn feest laten schenken aan een goed doel binnen de universiteit?

Organiseert u binnenkort uw verjaardagsfeest, uw huwelijk, een babyborrel of een pensioenfeest? Steunt u liever het goede doel dan tientallen cadeaus te ontvangen? Dan kunt u uw gasten uitnodigen om een gift over te maken aan een van de projecten van de KU Leuven of het UZ Leuven.

Het Leuvens Universiteitsfonds geeft u alle fiscale en praktische informatie. Zo bezorgen wij u een unieke VGS-code. Dat is een gestructureerde mededeling die uw gasten kunnen doorgeven bij hun gift. Dankzij die code komen hun giften rechtstreeks bij het gekozen goede doel terecht en kunnen wij u achteraf een overzicht bezorgen van het totaalbedrag dat u met uw feest hebt verzameld.

Goed om te weten: bij een gift vanaf 40 euro per jaar geniet de schenker een fiscaal voordeel. Daarbij is het belangrijk dat hij het bedrag rechtstreeks op de bankrekening van de KU Leuven stort. Het fiscaal attest kan alleen opgemaakt worden op naam van de bankrekeninghouder.

Het is belangrijk dat u van tevoren even contact opneemt met onze dienst.


Kunnen wij als familie bij een overlijden het onderzoek van de behandelende arts steunen?

Wanneer een van uw dierbaren overlijdt en u bloemen noch kransen wilt, kunt u in plaats daarvan uw familie en vrienden uitnodigen om bij te dragen aan het onderzoek van de behandelende arts. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met onze dienst zodat we u alle praktische en fiscale informatie over dit soort giften kunnen bezorgen.

U krijgt van ons een unieke VGS-code. Dat is een gestructureerde mededeling die u op het rouwbericht kunt vermelden en die schenkers moeten vermelden bij de overschrijving van hun gift. Dankzij die code komen de ingezamelde middelen rechtstreeks bij het gekozen onderzoek terecht en kunnen wij u achteraf een overzicht bezorgen van de mensen die naar aanleiding van dit overlijden een gift deden.

Goed om te weten: bij een gift vanaf 40 euro per jaar geniet de schenker een fiscaal voordeel. Daarbij is het wel belangrijk dat hij schenkt uit eigen naam, want het fiscaal attest kan alleen opgemaakt worden op naam van de bankrekeninghouder.


Waarom gaat er (n)iets van mijn gift naar de werking van de KU Leuven?

Als u een gift doet voor een studiebeurs gaat dat bedrag integraal naar het fonds dat die uitreikt. Steunt u een project dat te maken heeft met ontwikkelingssamenwerking dan gaat 97 procent van uw gift naar dat project. Voor elke andere gift die u doet, gaat 88 procent rechtstreeks naar het goede doel dat u wilt steunen.

De overige 12 procent gaat voor de ene helft naar de KU Leuven en voor de andere helft naar het Leuvens Universiteitsfonds zodat we een optimale dienstverlening kunnen garanderen. Zo kunnen we de meer dan 240 fondsen en leerstoelen organisatorisch en juridisch ondersteunen, uw giften snel verwerken en u een fiscaal attest bezorgen. Bovendien willen we de communicatie met onze schenkers levendig houden. Het gaat dus om geld dat opnieuw geïnvesteerd wordt in fondsenwerving en daar heeft ook uw goede doel baat bij.


Fiscaal voordeel

Als ik geef aan de KU Leuven, geniet mijn gift dan een fiscaal voordeel?

Wanneer het totaal van uw giften aan de universiteit jaarlijks minimum 40 euro bedraagt, dan geniet u een fiscaal voordeel. In de lente van het daaropvolgende jaar bezorgen wij u per post het fiscaal attest. Op die manier kunt u tijdig uw belastingaangifte voor het afgesloten fiscaal jaar afronden.

De belastingvermindering op uw gift bedraagt 45 procent.

Volgens de geldende wetgeving is het fiscale voordeel alleen geldig bij giften. De aankoop van kaarten, de sponsoring van een evenement, de opbrengst van een inzameling of een verkoop geven u er geen recht op.

Alle informatie over belastingvermindering voor giften vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.


Om hoeveel belastingvermindering gaat het in het geval van een fiscaal voordeel?

De belastingvermindering op uw gift bedraagt 45 procent. Zo staat het ook vermeld op het fiscaal attest dat wij u bezorgen. Concreet recupereert u dus 45 procent van het bedrag dat u geschonken hebt.

Enkele voorbeelden:

Uw gift aan KU Leuven Het bedrag dat u recupereert via belastingvermindering Uw effectieve kost
40 euro 18 euro 22 euro
100 euro 45 euro 55 euro
250 euro 112,50 euro 137,50 euro

Opgelet: wanneer het totaal van uw giften aan de KU Leuven minder dan 40 euro per jaar bedraagt, ontvangt u géén fiscaal attest.


Belastingvermindering – heb ik er altijd recht op?

Om dat na te gaan, kunt u de informatie nalezen op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.


Wanneer ontvang ik mijn fiscaal attest?

In de lente van het jaar volgend op dat waarin u uw gift deed bezorgen wij u per post het fiscaal attest. Als u dus in 2016 geschonken hebt aan de KU Leuven, dan krijgt u in maart of april 2017 het attest dat daarop betrekking heeft.


Moet ik mijn fiscaal attest zelf aanvragen?

Nee. We sturen automatisch uw fiscaal attest naar het postadres verbonden aan het rekeningnummer van waarop u stortte.

Als u overschreef van op een buitenlandse rekening is het mogelijk dat er bij die transactie delen van uw adres verloren gaan waardoor we geen fiscaal attest kunnen opsturen. In dat geval vragen we u om contact op te nemen met onze dienst.


Ik heb een vraag over het fiscaal attest dat ik ontving. Bij wie kan ik terecht?

Als u meer informatie wilt over uw attest kunt u contact opnemen met davy.ickx@kuleuven.be


Ontvang ik bij sponsoring een fiscaal attest?

Nee. Sponsors krijgen in ruil voor hun geldelijke steun zichtbaarheid, bijvoorbeeld in de vorm van logovermelding, een advertentie of andere promotionele aandacht. Aangezien een fiscaal attest alleen mogelijk is voor een gift zonder tegenprestatie kunnen we u bij sponsoring geen fiscaal attest bezorgen.