KU Leuven

Faculteit

Geneeskunde

Schenker

C.A.F.-D.C.F.

Datum ondertekening

19 april 2007
20 januari 2011

Duur

4 jaar
2003 – 2007
2007 - 2010
2011 - 2014

Doelstelling

Doelstelling van deze leerstoel is na te gaan in welke mate stamceltherapie kan worden aangewend ter stimulatie van de hematopoiese bij immuun-gemedieerd beenmergfalen.

Titularis aan de K.U. Leuven

prof. dr. Michel Delforge