U bent hier: Home

Financiering van risicovol wetenschappelijk onderzoek aan de KU Leuven dankzij filantropie

Opening the future: pionieren zonder grenzen

Opening the future is een nieuwe mecenaatscampagne binnen de KU Leuven, gestart in 2013 naar analogie met de Angelsaksische traditie. Ze is gericht op de werving van grote giften om bijkomende financiële ondersteuning te bieden voor wetenschappelijk onderzoek naar drie neurodegeneratieve hersenaandoeningen, met name de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson en Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS), spierdystrofie en autisme. Steeds meer mensen worden getroffen door deze aandoeningen. Het vinden van oplossingen hiervoor is dan ook één van de grootste uitdagingen voor de samenleving.

De campagne Opening the future biedt professoren van de KU Leuven die tot de wereldtop in het onderzoeksdomein van hersenaandoeningen behoren, financiële middelen om bijkomend onderzoek te verrichten. Het gaat om niet-gekleurde middelen -d.w.z. middelen met een grote vrijheidsgraad- voor risicovol onderzoek, waarvan de resultaten nog allerminst duidelijk zijn, maar waar potentieel een broodnodige doorbraak mee mogelijk is. Ze krijgen de vrijheid om op basis van hun ervaring en intuïtie onbetreden paden te bewandelen. En onbetreden paden zorgen voor ongeziene doorbraken.

Aan het begin van 2014 financierde de mecenaatscampagne Opening the future een eerste reeks van zes beloftevolle onderzoeksprojecten. Recent werden daar acht nieuwe projecten aan toegevoegd.

Opening the future wordt aangestuurd door een onafhankeliijk campagnebestuur, met als voorzitter Urbain Vandeurzen, medeoprichter van LMS, erevoorzitter van Voka, en huidig voorzitter van de Gimv. Ze heeft ook een eigen campagnemanagement dat is ingebed in het Leuvens Universiteitsfonds.

Opening the future creëert een kader waarin de onderzoekers en de schenkers elkaar persoonlijk kunnen ontmoeten.

De schenkers worden nauw betrokken bij de eerste resultaten, zodat de link tussen de steun die zij geven en het doel van deze middelen zeer duidelijk wordt. De campagne brengt ook sleutelfiguren uit de bedrijfswereld en de samenleving, alumni en vrienden en de top van de KU Leuven samen. In onze kennissamenleving is zo’n netwerk hét platform om maatschappelijke en economische doorbraken te forceren.

Ook vanuit de Verenigde Staten krijgt de campagne steun. Daarvoor werd een comité opgericht met alumni en vrienden van de KU Leuven die daar een succesvolle carrière hebben uitgebouwd. Dit comité richt zich in eerste instantie naar potentiële schenkers aan de Westkust van de VS maar er werden ook al heel wat stappen ondernomen voor het uitbouwen van de campagne aan de Oostkust.

Hoe groot de maatschappelijke impact van deze fundraisingcampagne zal zijn op autisme, spierdystrofie en drie levensbedreigende neurodegeneratieve aandoeningen (de ziekte van Alzheimer, Parkinson en ALS), zal de toekomst uitwijzen, maar de eerste resultaten zijn nu al meetbaar.