U bent hier: Home / Over ons

Missie

Het Leuvens Universiteitsfonds is het centrale orgaan voor mecenaat en sponsoring aan de KU Leuven. Het adviseert externe schenkers, alumni, vrienden, (ex-)patiënten van het ziekenhuis, bedrijven, organisaties, e.a.  die een gift aan de KU Leuven wensen te doen. Het Fonds begeleidt tevens professoren en medewerkers van de KU Leuven die een project voor het verwerven van externe financiering wensen op te zetten.


Het Leuvens Universiteitsfonds brengt financiering en sponsoring aan voor de realisatie van:

  • de sociale ondersteuning en onderwijskundige omkadering van de studentengemeenschap
  • de financiering van hoogwaardig onderzoek en onderwijskundige innovaties
  • de maatschappelijke dienstverlening van de universiteit
  • de bevestiging van haar waardengerichtheid
  • de instandhouding van haar eeuwenoude erfgoed en de verdere uitbouw van haar logistieke infrastructuur
  • de versterking van haar internationale oriëntering.
Geef om kennis. Geven kan het verschil uitmaken.
Mensen geven niet aan noden maar aan kansen.
Het Leuvens Universiteitsfonds helpt u deze kansen waar te maken.