U bent hier: Home / Sponsoring

Sponsoring aan de KU Leuven

Sponsoring is een samenwerkingsverband tussen twee of meer partijen dat gericht is op wederzijdse bevoordeling. De sponsor geeft geld, goederen of diensten in ruil voor publiciteit en/of omzetvergroting. Vanuit enerzijds puur zakelijke kant, anderzijds op grond van maatschappelijke betrokkenheid, zullen organisaties overgaan tot sponsoring.

De KU Leuven aanvaardt dankbaar giften waarbij, zonder enige verplichting, een schenking wordt overgemaakt. Voor bepaalde projecten zal de universiteit echter ook een aanbod van sponsoring overwegen. Sponsoring verschilt van het “schenken om niet” in die zin dat de sponsor bepaalde tegenprestaties ontvangt zoals logovermelding, publiciteit, aanwezigheid op evenementen, enz.

Voor de organisatie van festiviteiten zoals culturele activiteiten, events voor studenten en ook voor congressen wordt vaak een beroep gedaan op sponsors die dan de nodige visibiliteit krijgen bij de communicatie en de organisatie van het evenement.

Voor de opmaak van een sponsorcontract of voor advies bij het zoeken naar sponsors, kan u tevens terecht bij het Leuvens Universiteitsfonds.

Bent u op zoek naar sponsoring vanuit de KU Leuven voor bijvoorbeeld een fuif of een sportactiviteit, dan kunt u met uw aanvraag terecht bij de dienst Marketing van de KU Leuven.