• Actualiteitscollege over de toekomst van de democratie in Europa, 27/03/1017

    Wat betekent de groei van populisme, verrechtsing en anti-Europese stemmen voor de toekomst van Europa? Interdisciplinaire duiding door verschillende professoren, o.a. Steven Van Hecke en Stefan Rummens (ook te volgen in Kortrijk via videoconferentie).

  • Maatschappelijk debat

    Maatschappelijk debatVisieteksten over maatschappelijke kwesties door interdisciplinaire werkgroepen worden voorgesteld op symposia en gepubliceerd in de Wat met-boekenreeks. Europese beleidskwesties komen aan bod in de policy papers van Euroforum.