Universiteit, kerk en samenleving

Doelstelling en werkwijze

Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in de kerk kondigde de rector enkele maanden geleden een breed debat aan over de vraag  wat de katholieke identiteit voor onze universiteit kan betekenen, zowel wat betreft haar eigen opdracht als in haar relatie tot de kerk en de samenleving. Alle leden van de universiteit worden daarom uitgenodigd om deel te nemen aan een ruime interne discussie.

Er worden zes middagdebatten georganiseerd rond verschillende thema’s. Voor elk van deze debatten werden enkele leden van de universiteit bereid gevonden om korte inleidingen te verzorgen. Het is echter in de eerste plaats de bedoeling om tot een open en constructief gesprek te komen, waaraan zoveel mogelijk leden van de universitaire gemeenschap deelnemen. We nodigen u dus van harte uit om actief in deze debatten te participeren. Op basis van deze debatten zal een tekst worden opgesteld waarin de verschillende visies die aan onze universiteit leven, op een evenwichtige wijze worden weergegeven.

Daarnaast zal er ook een technische werkgroep worden samengesteld, die zoveel mogelijk feitelijke informatie zal verzamelen, onder meer over sociologische feiten (bv. de karakteristieken van studenten en personeel), over de historische achtergrond van de universiteit, en ook over de organisatiestructuur van andere katholieke universiteiten in de wereld. Deze groep, die wordt voorgezeten door prof. dr. Bart Raymaekers, zal zich dus niet richten op de formulering van concrete beleidsadviezen.

Beide initiatieven zullen de nodige elementen aanreiken waarmee in het voorjaar van 2011 de besprekingen binnen de beleidsorganen van de universiteit en met de Associatie K.U.Leuven kunnen worden gevoed.

Afgelopen debatten

De universiteit als kritische instantie binnen de Kerk - Donderdagmiddag 7 oktober 2010

Wat kan de inhoudelijke identiteit zijn van een katholieke universiteit? - 28 oktober 2010

De universiteit, de Kerk en het medisch onderzoek - Donderdagmiddag 25 november 2010

Internationale positionering als katholieke universiteit - Donderdagmiddag 9 december 2010

Wetenschap en christelijke inspiratie - Donderdagmiddag 13 januari 2011

Een katholieke universiteit in een multiculturele samenleving - Donderdagmiddag 3 februari 2011