U bent hier: Home / ects

ECTS- European Credit Transfer System

ECTS label

 

De KU Leuven is sinds april 2005 houder van het ECTS label. In mei 2009 en in december 2013 werd het label verlengd. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten.

De toekenning van het ECTS-label betekent dat alle KU Leuven-opleidingen volgens dit studiepuntensysteem beschreven zijn, dat de KU Leuven bij de uitwisseling van studenten volgens de daartoe ontwikkelde voorschriften en procedures werkt en dat alle relevante informatie in het Engels beschikbaar is.

Van bij de start in 1989 is KU Leuven betrokken bij ECTS via verschillende uitwisselings-programma’s. Vanaf 1996 werd het KU Leuven-onderwijsaanbod volgens de ECTS normen opgesteld. Nadat in de zomer van 2004 alle bachelor- en masteropleidingen en de ECTS-fiches van meer dan drieduizend opleidingsonderdelen beschikbaar werden in een Engelse vertaling, werd het ECTS-label aangevraagd.

Het ECTS Information Package bevat zowel informatie over de KU Leuven in het algemeen, als informatie over de opleidingen en specifieke informatie voor studenten.

De voordelen van ECTS zijn:

  • een uniforme beschrijving van het opleidingsaanbod wat grotere transparantie en vergelijkbaarheid doorheen Europa betekent;
  • studentenuitwisselingen die volgens geëigende procedures verlopen en die de erkenning van studies in het buitenland vergemakkelijken;
  • mogelijkheid voor de studenten, dankzij de Engelse vertaling van de programmagids en van alle ECTS-fiches van opleidingsonderdelen, om ook zonder voorafgaande kennis van de doceertaal te informeren over het aanbod en een garantie te hebben dat andere instellingen en toekomstige anderstalige werkgevers zich een precies beeld kunnen vormen van wat door de uitwisselingsstudent werd gevolgd.

Het ECTS label is dan ook één van de centrale instrumenten bij de opbouw van één Europese onderwijsruimte.