U bent hier: Home / Examens

Examens en evaluaties

Informatie over de evaluatievormen en het examencijfersysteem

Bij elk opleidingsonderdeel aan de KU Leuven hoort een examen of evaluatie. Informatie over de evaluatievorm en -modaliteit van een opleidingsonderdeel vind je via ECTS-fiches in de programmagids. Informatie over de beoordelingsschaal en het examencijfersysteem kan je vinden op deze pagina.

Examenperiodes en examenplanning

De meeste examens worden afgenomen tijdens de examenperiodes van januari, juni of augustus/september. De data van de examenperiodes in het algemeen vind je in de academische kalender. Sommige studenten komen in aanmerking voor spreiding van hun examens omwille van bijzondere omstandigheden.

Hoe de planning van de examens verloopt, hangt af van op welke locatie en in welke opleiding je studeert. De meeste opleidingen van de KU Leuven in Leuven plannen de examens van juni en januari al bij de start van het academiejaar. Die planning van de examens verloopt dan volledig via het Individueel Examenrooster in het KU Loket.

Hier vind je een overzicht van welke opleidingen niet met een 'vervroegde' examenplanning werken. Voor opleidingen die niet met een vervroegde examenplanning werken, vind je meer informatie via het studentenportaal van je faculteit of locatie.

Derde examenperiode

Voor de examens van de derde examenperiode (augustus / september) moet je verplicht begin juli (deadline: de donderdag na de deliberatieweek) inschrijven via je studievoortgangsdossier in KU Loket.

(KU Leuven studenten op de campus Groep T volgen de lokale instructies.)

Rechten en plichten

Informatie over je rechten en plichten bij de examens vind je in het onderwijs- en examenreglement.