U bent hier: Home / Levenslang Leren / Korte trainingen, lezingen, lezingenreeksen

Korte trainingen, lezingen, lezingenreeksen

Voor het ruime aanbod van congressen, debatten, lezingen of lezingenreeksen, korte trainingen, opleidingen met attest van deelname, infosessies, symposia of studiedagen, seminaries of workshops, kan u de Agenda KU Leuven raadplegen.

Lezingenreeksen

 

Voor specifieke doelgroepen

Voor een breed publiek

Voor specifieke doelgroepen

Actualiteitscolleges Bijzondere Leergang Pensioenrecht

Einde eerste semester

13 december 2016,18-21u

Deze lezingenreeks kadert in de opleiding 'Bijzondere Leergang Pensioenrecht'. Tijdens een actualiteitscollege wordt er gefocust op een actueel en relevant pensioenthema.
Experten over het thema verduidelijken en kaderen het onderwerp. Er wordt voldoende ruimte voor debat en vragen voorzien. Het actualiteitscollege wordt afgerond met een receptie waar er op een gemoedelijke wijze verder gedebatteerd kan worden over het onderwerp.

Rechtenfaculteit De Valk

Tiensestraat 41

3000 Leuven

Top

Pentalfa sessies

Oktober - mei
25 sessies

Interactief afstandsonderwijs voor artsen, tandartsen, klinisch biologen en andere geïnteresseerden met lezingen over zeer uiteenlopende onderwerpen: hiv/aids anno 2015, eerste lijn screening naar gynaecologische tumoren, statistiek voor de clinicus, het elektronisch medisch dossier…

Pentalfa wordt vanuit Leuven uitgezonden naar vijf andere locaties verspreid over Vlaanderen. Zo kan eenieder in eigen regio de sessies volgen.

Meer weten?

In Pentalfa Leuven en diverse ziekenhuizen

Top

Seminaria Arbeidsgezondheidskunde

December - april
3 seminaries

Reeks van 3 seminaries over actuele arbeidsgezondheidskundige thema's voor bedrijfsartsen en andere deskundigen op het vlak van arbeid, gezondheid en welzijn (o.a. preventieadviseurs) in samenwerking met UGent, UAntwerpen en VUB.

Meer weten?

Leuven, Gent, Antwerpen

Top

Studium Generale: taal en de wereld

Oktober - mei
10 lezingen

De lezingenreeks wil de vele merkwaardige, fascinerende, onbekende … gezichten van taal aan bod laten komen en op die manier de horizon verbreden van zowel studenten als externen. Met deze lezingenreeks hopen de organisatoren bij taal- en letterkundigen ook de creativiteit bij het zoeken naar een geschikte baan te kunnen aanzwengelen.

Meer weten?

Antwerpen

Top

Capita selecta literair vertalen

Oktober - mei
Max. 10 lezingen

De Capita Selecta Literair Vertalen zijn een reeks van 10 lezingen, georganiseerd als een onderdeel van het Postgraduaat Literair Vertalen (KU Leuven) en de Master Literair Vertalen (Universiteit Utrecht).

In de lezingen komen vertalers, vertaalwetenschappers, vertaaldocenten, vertaalde auteurs, medewerkers van literaire fondsen enz. aan het woord, die uiteenlopende aspecten van het literair vertalen behandelen. De bedoeling van de lezingen is aan te zetten tot diepere reflectie over de diverse aspecten van het vak en de denkwereld van de literair vertaler. 

Meer weten?

Top

PraxisP Professional

November - juni
5 lezingen

PraxisP Professional is een reeks lezingen voor professionelen werkzaam in het psychologisch of pedagogisch werkveld. In deze lezingen wordt actuele en wetenschappelijk onderbouwde informatie geboden over diverse psychologische en pedagogische vragen en problemen. De lezingen worden steeds gegeven door medewerkers van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven) die expert zijn in het betreffende domein.

Meer weten?

Leuven

Top

Themis Cyclus

November 2016 - mei 2017
4 sessies

Reeks van 4 sessies over actuele juridische thema’s voor juristen, advocaten, magistraten, gerechtsdeurwaarders, curatoren, notarissen en criminologen in samenwerking met Campus Kortrijk, Campus Brussel en UHasselt

Meer weten?

In Leuven -  Brussel - Kortrijk - Hasselt

Top

EU Law Clinics

Academiejaar 2016-2017
20 lectures

In 20 interactive meetings (which can be cherry-picked), the clinics highlight current developments in different areas of EU law. The clinics offer practicing attorneys, EU officials, academics and magistrates a platform to discuss issues and meet experts in their field of specialization.

Know more?

Leuven or Brussels

Top

Studiedagen Academisch Centrum voor Praktische Theologie

Augustus - mei

5 lezingen

Met haar studiedagen richt het Academisch Centrum voor Praktische Theologie zich tot al wie op een of andere manier actief is in het pastoraat en zich verder wenst te vormen. Tijdens de studiedagen, in wisselende samenwerkingsverbanden met externe partners, wordt telkens een ander facet van het pastorale handelen centraal geplaatst. Je kan de studiedagen als reeks of apart, al naargelang je specifieke interesse, volgen.

Meer weten?

Top

Leuvense seminaries voor vakdidactisch onderzoek

Oktober - april
6 lezingen

De Leuvense seminaries voor vakdidactisch onderzoek zijn lezingen rond recent onderzoek over (vak)didactiek, leraar en lerarenopleiding.
De reeks wordt ingericht door het Academisch Vormingscentrum voor Leraren (AVL) van de KU Leuven, en brengt (vak)didactici en onderzoekers van diverse faculteiten binnen en buiten de KU Leuven samen om te reflecteren over (vak)didactisch onderzoek. Met het publiek wordt een (interdisciplinaire) dialoog opgezet met focus op methodologie en theoretische kaders.

Meer weten?

Leuven

Top


Voor breed publiek

Wat is ... reeks

2x/academiejaar (voor- en najaar)

Eerste sessie: 30 november 2016

Tijdens een avondsessie bekijken we zowel actuele als basisbegrippen van dichterbij. Het thema is steeds onderwerp van een actueel maatschappelijke debat. Startend "from scratch" wordt ieder thema vanuit verschillende invalshoeken en met voorbeelden uit de praktijk uitgewerkt.

 

Eerste avond in de reeks: “Wat is … nudging?”

Slechts een deel van ons menselijk denken en doen is gestuurd vanuit bewuste en rationele beslissingen. Dat betekent dat we sterk beïnvloed worden door de omstandigheden waarin we beslissingen nemen en door subtiele variatie in de communicatie rond die beslissingen. Zulke invloeden worden vaker benoemd als ‘nudges’ (zie Sunstein & Thaler, 2008: Nudge).

Meer en meer overheden gebruiken dit concept actief in de optimalisatie van hun beleid. Een treffend voorbeeld is het Verenigd Koninkrijk waar het BIT (Behavioural Insights Team) heel wat interventies voorstelde. Zo stimuleren zij gedrag door te verwijzen naar wat de groepsnorm is of hoe iemand daar van afwijkt. Op die manier deden ze al interventies om burgers aan te zetten tot energiezuinigheid of artsen minder antibiotica te laten voorschrijven. Ook in België en Vlaanderen zien we een groeiende interesse om de typische instrumenten van de overheid (reglementering en sensibilisering) aan te vullen met deze meer subtiele vorm van gedragsoptimalisatie. Tijd dus om een aantal vragen te bespreken. Welke sterke voorbeelden zijn er? Hoe ziet zo'n nudge eruit? Wanneer mag je dat wel of niet inzetten? Wie gebruikt dit type inzichten?

Meer weten?

 Kortrijk

Top

Lessen voor de 21ste eeuw

November - maart

Interfacultair college dat vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines doet nadenken over de grote vragen aan het begin van de 21ste eeuw: over mens, maatschappij en wetenschap.

Meer weten?

De volledige lessenreeks is via videoconferentie ook te volgen te Kortrijk. Inschrijven

Leuven - Kortrijk

Top

Kleppers van letters

Oktober - mei

Aan de hand van klassiekers uit de wereldliteratuur demonstreren specialisten van de faculteit Letteren van de KU Leuven (met campussen in Leuven, Kortrijk, Brussel en Antwerpen) de tendensen in literatuur en cultuur van vandaag.

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze het boek gelezen hebben.

Meer weten?

Brussel

Top

Leesgroep 'De Franse klassiekers herontdekt!'

Start in januari 2017

Deze leesgroep wil een aantal absolute toppers uit de Franstalige literatuur terug onder de aandacht brengen.

Het programma voor 2016-2017 staat nog niet helemaal op punt. Meer informatie volgt.

Meer weten?

Kortrijk

Top

Seniorenacademie Antwerpen Herfstsessie/Lentesessie

Oktober - maart
11 lezingen

KU Leuven Seniorenacademie wil onder het motto 'levenslang leren', haar expertise en deskundigheid binnen tal van vakgebieden met u delen. Met deze mix van actuele en maatschappelijk relevante thema's stelt ze een boeiend programma van 11 voordrachten voor, verzorgd door academici en experts uit de praktijk. De reeks wordt afgesloten met een culturele uitstap.

Meer weten?

Antwerpen

Top

Universiteit Derde Leeftijd

September - mei
26 lezingen

Wekelijkse dinsdaglezingen waarin geschiedenis, actualiteit en toekomst aan bod komen

Meer weten?

Leuven

Top

Soirée PraxisP

Oktober - mei
3 lezingen

Reeks van 3 info-avonden waarin op een laagdrempelige manier actuele en wetenschappelijk onderbouwde informatie wordt geboden over een aantal psychologische of pedagogische vragen en problemen.

De info-avonden worden gegeven door medewerkers van de KU Leuven en zijn bedoeld voor het brede publiek, i.e., mensen met de problematiek, ouders of familie van cliënten, geïnteresseerden, ...

Meer weten?

Leuven

Top

Denkend Geloven. Wetenschap en geloof

Oktober 2016- maart 2017
4 lezingen

Sinds geruime tijd gaan geloof en wetenschap elkaar uit de weg: ze vertrekken van eigen mens- en wereldbeelden en hanteren verschillende begrippen en methoden. Toch is er recent een opmerkelijke toenadering tussen beide gegroeid: geloof wordt meer en meer het voorwerp van wetenschappelijke observatie, terwijl technologische evoluties op hun beurt zoeken naar spirituele referentiekaders. Is het moment van een nieuwe dialoog aangebroken? Denkend geloven brengt een stand van zaken en stelt concrete antwoorden voor.

Meer info over de lezingenreeks in Kortrijk, Brugge, Gent of Leuven en de algemene folder.

Kortrijk - Brugge - Gent - Leuven

Top

ICAG-seminariereeks 2017

Maart - December
5 middaglezingen

Ieder jaar organiseert het Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis (ICAG) van de KU Leuven een seminariereeks. Deze seminaries bieden een platform aan onderzoekers om vernieuwende onderzoeksresultaten op het terrein van landbouw, platteland en voeding voor te stellen en zijn georganiseerd voor een breed publiek.

 

Meer weten?

Leuven

Top

Fijnaut Lecture Series 2015-2016

Februari - Mei
7 lezingen
Ter ere van de 70ste verjaardag van professor Cyrille Fijnaut organiseert de Faculteit Rechtsgeleerdheid een lezingenreeks over de Nederlandse invloed op het veiligheidsbeleid van de Europese Unie.

Meer weten?
Leuven

Top

De 'nieuwe' Middeleeuwen

April - Mei
6 lezingen
De middeleeuwen staat als tijdvak te boek als een overgangsperiode, een tijd van cultureel en maatschappelijk verval tussen de hoogdagen van het Romeinse Rijk en de culturele heropleving van de renaissance. Deze lezingenreeks werpt een nieuw licht op de ‘donkere middeleeuwen’ door te focussen op de vele vernieuwingen in die periode. Onze professoren gidsen u langs muzikale, sociale, culturele en taalkundige nieuwigheden uit de middeleeuwen. Ze onthullen een maatschappij in beweging, met levendige sociale en religieuze debatten en laten u kennismaken met kunstenaars, musici en schrijvers die de kunsten grondig vernieuwden.
Meer weten?
Leuven

Top

 


< Terug naar het overzicht