Checklist

In welk domein je ook wenst bij te leren, KU Leuven is een uitstekend oriëntatiepunt en biedt vele mogelijkheden aan. Het is evident dat je keuzemogelijkheden te maken hebben met je persoon en met je leef- en werksituatie. Een bijkomende studie of bijscholing kan ook ingrijpende gevolgen hebben voor jezelf en je omgeving. Om een zicht te krijgen op je eigen situatie, kun je deze checklist gebruiken:

 1. Wat motiveert je?
 • persoonlijke interesses
 • ontwikkelingen in je loopbaan
 • ontwikkelingen in je bedrijf, je beroepssector, de arbeidsmarkt,…
 1. Waarover wil je bijleren?
 • Is je interessegebied eerder vaag en moet je dit verder afbakenen?
 • Of weet je heel duidelijk waarover je een bijkomende opleiding of bijscholing zoekt?
 1. Wat wil je met je studie of bijscholing bereiken?
 • Nieuwe informatie verzamelen of ideeën opdoen?  Je persoonlijk ontwikkelen? Nieuwe contacten leggen? ....
 • Een materie (verder) bestuderen en kennis verwerven? Je vertrouwd maken met theoretische modellen of kaders? Deskundigheid verwerven door het trainen van vaardigheden? Stage volgen?
 • Is het belangrijk voor jou dat je een diploma of getuigschrift behaalt?
 • Wanneer wil je beginnen?
 • Heb je een strakke deadline of niet?
 1. Hoe is je leefsituatie?
 • Leef je alleen of heb je een gezin? Met of zonder kinderen?
 • Hoe staan je huisgenoten tegenover jouw verder studeren of bijscholen?
 • Welke impakt heeft je bijscholing op hen? Hoe reageren zij als je tijdelijk minder tijd hebt voor thuis?
 • Besteed je veel tijd aan hobby’s, vrijetijdsbesteding, ... ? Wil je tijd vrij maken voor je studie of bijscholing?
 1. Hoe is je werksituatie?
 • Heb je een job? Als werknemer of als zelfstandige? Voltijds of deeltijds?
 • Kan je een studie of bijscholing opnemen binnen je werktijd? Of moet het in je vrije tijd?
 • Hoe staan je werkgever, je collega’s, ... tegenover jouw verder studeren of bijscholen?
 • Welke impakt heeft jouw bijscholing op hen? Wat als je tijdelijk minder tijd hebt voor je job? Kun je taken herverdelen?
 1. Wat wil/kun je investeren?
 • Van welk budget ga je verder studeren of bijscholen?
 • Hoeveel priori-tijd kun je geven aan een bijkomende studie of bijscholing?
 • Welke impakt hebben de verplaatsingen op je budget, je beschikbare tijd? Is dat haalbaar?
 • Spelen je basiskennis en vaardigheden (computer- of taalvaardigheden) mee in je keuze voor de ene of andere studie of bijscholing?
 • Kies je voor een langer lopende, meer intensieve vorm van opleiding of bijscholing?
 • Of kies je resoluut voor korte momenten?