U bent hier: Home / Onderwijsbeleid

Welkom bij Onderwijsbeleid

Structuur

center

 

Dienst Onderwijsbeleid

De Dienst Onderwijsbeleid bereidt het beleid inzake onderwijs en leren voor, ondersteunt de implementatie ervan en geeft hierbij advies en vorming.

  • Onderwijsbeleid
  • Datamanagement
  • Lerarenopleiding

Dienst Onderwijsprocessen
en -organisatie

De Dienst Onderwijsprocessen en -organisatie is verantwoordelijk voor de interne procesbegeleiding van de onderwijsadministratie en zorgt voor een kwaliteitsvolle studenten- en programma-administratie.

Ook mobiliteit en administratie rond beurzen voor inkomende buitenlandse studenten en uitgaande KU Leuven studenten worden door de dienst behartigd.

  • Programma-administratie
  • Studentenadministratie
  • Algemene Procesopvolging
  • International Admissions and Mobility

Dienst Onderwijsprofessionalisering
en -ondersteuning

De Dienst Onderwijsprofessionalisering en -ondersteuning heeft tot doel de kwaliteit van het academisch onderwijs te bevorderen. De opdracht gaat enerzijds naar de vorming en ondersteuning van docenten, assistenten en onderwijsondersteuners en anderzijds naar de advisering en ondersteuning van faculteiten en opleidingen.

  • Advies en ondersteuning van hoger onderwijs en permanente vorming
  • Levenslang Leren, Permanente Vorming en Open Universiteit

Cel Onderwijs

De Cel Onderwijs (CO) staat voor de opdracht het onderwijsconcept van de KU Leuven verder uit te werken en te onderbouwen. Deze opdracht wordt vorm gegeven in nauw overleg met alle betrokkenen bij het onderwijs, in het bijzonder met de faculteiten..

Cel Opvolging Onderwijskwaliteit

De Cel Opvolging Onderwijskwaliteit (COOK) is verantwoordelijk voor de praktische aansturing, procesbegeleiding en monitoring van de interne kwaliteitszorg aan de KU Leuven. Zo coördineert ze in samenwerking met de vicerector Onderwijsbeleid de doorloop van het COBRA-model en de verantwoording ten aanzien van externe organisaties en partners.

Leuvens Instituut voor Media en Leren

LIMEL treedt op als educatief videoproducent binnen KU Leuven en is zo expert op gebied van bewegend beeld en geluid in onderwijs. LIMEL produceert, begeleidt projecten, verleent service, professionaliseert, informeert en adviseert de universitaire gemeenschap bij het gebruik van bewegend beeld en geluid in onderwijs.