U bent hier: Home / Studietraject

Modeltraject en geïndividualiseerd traject

Modeltraject met opleidingsfasen

Elke opleiding biedt via de programmagids minstens één modeltraject aan dat verduidelijkt hoe je binnen een vooropgestelde duur je diploma of getuigschrift van die opleiding kunt behalen. Elk modeltraject is opgedeeld in opleidingsfases waarvan de omvang wordt uitgedrukt in studiepunten.

Het modeltraject geeft dus structuur aan je opleiding. Het toont aan wanneer en in welke volgorde je de opleidingsonderdelen van de opleiding het beste in je ISP opneemt en hoe lang je er over zult doen je diploma te behalen als je studievoortgang voorspoedig verloopt.

 

Manieren om je studietraject te doorlopen

Aan de KU Leuven kan je je jaarlijks voor dezelfde opleiding herinschrijven tot je uiteindelijk aan voldoende credits komt om af te studeren. Je hoeft je opleiding dus niet verplicht binnen de vooropgestelde termijn van het modeltraject te doorlopen, maar je moet in je ISP wel rekening houden met eventuele volgtijdelijkheidsvoorwaarden en voortgangsvereisten. Daarnaast kan je evenmin buiten de regels ter bevordering en bewaking van je studievoortgang.

 

Er zijn drie manieren om alle credits van je opleiding door de jaren heen te verwerven:

Via het modeltraject

Als je elk jaar voor alle opleidingsonderdelen van een volledige studiefase een credit behaalt (of waar mogelijk een tolerantie inzet), volg je tijdens je hele opleiding het modeltraject. Je studietraject vertoont dan een volledige studievoortgang die ook binnen de normaal vooropgestelde termijn verloopt.

Je kunt het modeltraject ook in een deeltijdse variant volgen waarbij je dan jaarlijks telkens de helft van één opleidingsfase aflegt. Als je het modeltraject volgt, bevat je ISP altijd opleidingsonderdelen uit dezelfde fase. Je hebt dan normaal gezien voor alle plichtopleidingsonderdelen van de opleiding een volgbare uurroosterregeling en krijg je gegarandeerd een examenregeling met niet meer dan één examen per dag.

Bij een eerste inschrijving in een bachelor ben je verplicht het modeltraject van de opleiding (voltijds of deeltijds) te volgen, tenzij je vrijstellingen hebt of de toelating krijgt voor een afwijking op de regels voor de studiepuntsgrenzen in je ISP. Bij volgende inschrijvingen in diezelfde bachelor is het mogelijk een geïndividualiseerd traject te volgen.

 

Via een geïndividualiseerd traject

Het is mogelijk om uit eigen beweging een beetje trager of sneller te studeren dan via het modeltraject, of om vrijstellingen aan te vragen voor opleidingsonderdelen waarvoor je de kwalificaties of competenties al elders hebt verworven, of om tijdens je traject af en toe een steekje te laten vallen door voor een opleidingsonderdeel niet te slagen zonder dat je er een tolerantie voor kunt inzetten.

Je individueel studieprogramma zal dan uit opleidingsonderdelen van meerdere opleidingsfases tegelijk komen te bestaan en je volgt dan niet langer het modeltraject, maar wel een geïndividualiseerd studietraject.

 

Geïndividualiseerd traject met bijkomende afwijking op de studiepuntsgrenzen

Ook met een geïndividualiseerd traject zijn er regels over de minimale en maximale omvang van je ISP voor studenten in een bacheloropleiding, schakel- of voorbereidingsprogramma. Bevind je je in bijzondere individuele standigheden of heb je een bepaald statuut? Dan kan je als onderwijsfaciliteit onder meer de toelating tot een afwijking op de regels voor studiepuntsgrenzen in je ISP aanvragen. Met die toelating kan je bijvoorbeeld minder dan 25 studiepunten per jaar volgen of afwijken van het modeltraject bij een eerste inschrijving in een bachelor.