U bent hier: Home / Studietraject / Vrijstelling

Vrijstellingen

Wat is een vrijstelling?

Een vrijstelling is de opheffing van de verplichting om over een opleidingsonderdeel of een deel ervan een examen af te leggen, op grond van een creditbewijs, een ander studiebewijs of een bewijs van bekwaamheid.

Soorten vrijstellingen

Er zijn twee grote categorieën vrijstellingen: vrijstellingen op grond van EVK (eerder verworven kwalificaties) en vrijstellingen op grond van EVC (eerder verworven competenties). Bij EVK wordt er vrijstelling gevraagd op basis van eerdere succesvol afgelegde opleidingen of opleidingsonderdelen, bij EVC vraag je een vrijstelling op basis van je ervaringen buiten het onderwijs.

De procedures verschillen ook grondig: voor EVK is er een gratis procedure op basis van stukken (de bewijzen van het succesvol gevolgde opleidingsonderdeel of de succesvol gevolgde opleiding). De EVC-procedure is niet gratis en vereist een groter engagement, aangezien er gesprekken en een assessment aan verbonden zijn.

Meer informatie over de EVK-procedure.

Meer informatie over de EVC-procedure.

'Vrijstelling met behoud van resultaat'

Een 'vrijstelling met behoud van resultaat' is een type vrijstelling op basis van EVK. Het gebeurt dat opleidingsonderdelen in meer dan één opleiding voorkomen, en dat studenten een vrijstelling vragen voor eenzelfde opleidingsonderdeel (met identieke vakcode) dat ze al met succes gevolgd hebben. Als dat het geval is, zal het examensysteem het eerder behaalde resultaat meenemen naar de tweede opleiding op het moment dat er voor dit opleidingsonderdeel een vrijstelling  wordt gevraagd. Let wel: dit geldt énkel voor opleidingsonderdelen met een identieke vakcode. Dezelfde doelstellingen, titel, etc. volstaan dus niet om een vrijstelling met behoud van resultaat te krijgen. Behoud van resultaat kan ook niet gevraagd worden voor toleranties, aangezien vrijstellingen in principe enkel kunnen worden toegekend op basis van geslaagde opleidingsonderdelen. 

Gevolgen van vrijstellingen

Als je een vrijstelling krijgt, hoef je (een deel van) een opleidingsonderdeel niet meer af te leggen.

Vrijstellingen hebben daarnaast een invloed op je tolerantiekrediet (in bachelors en schakel- en voorbereidingsprogramma's): hoeveel studiepunten tolerantie je krijgt, wordt immers bepaald op basis van de nog af te leggen opleidingsonderdelen, en de vrijstellingen tellen daarvoor niet mee. Bv. als je in een bachelor van 180 studiepunten 20 studiepunten vrijstelling hebt, krijg je in plaats van de normale 18 studiepunten tolerantie (10% van 180), 16 studiepunten tolerantie. Je legt immers maar 160 studiepunten effectief af.

Vrijstellingen tellen enkel mee in de berekening van het eindpercentage en de graad van verdienste als het gaat om vrijstellingen met behoud van resultaat.

Je betaalt geen studiegeld voor vrijstellingen en zet er ook geen leerkrediet voor in (tenzij het gaat om deelvrijstellingen).

Deelvrijstellingen

Bij een deelvrijstelling wordt er steeds maar een deel van een opleidingsonderdeel vrijgesteld. Je blijft ingeschreven voor het opleidingsonderdeel en moet er een (aangepast) examen voor afleggen. Bij een deelvrijstelling wordt voor alle toepassingen het volledige aantal studiepunten van het opleidingsonderdeel meegeteld (dus voor studiegeld, leerkrediet, tolerantiekrediet, ...) Het enige waar een deelvrijstelling invloed op heeft is dat je een deel van het opleidingsonderdeel niet meer hoeft af te leggen.

Vrijstellingen aanvragen

Vrijstellingen worden toegekend door de faculteit. Consulteer het studentenportaal van je faculteit om de facultaire procedure op te zoeken.

Indien je een vrijstelling wil aanvragen op basis van een credit dat je voor een vak behaald hebt aan een hogeschool of universiteit in België of het buitenland, dien je onderstaande stappen parallel te ondernemen.
1. Je vraagt de vrijstelling aan voor het desbetreffende vak via je ISP (hyperlink). Enkel zo kan je aanvraag administratief correct verwerkt worden. Een handleiding voor het ISP vind je hier (hyperlink) http://www.kuleuven.be/onderwijs/isp/. Zolang je niet officieel zeker bent van je vrijstellingen, raden we je aan om de vakken waarvoor je een vrijstelling aanvraagt toch te volgen. Zo vermijd je vervelende situaties achteraf.
2. Je bezorgt alle nodige informatie aan de vrijstellingsverantwoordelijke via dit formulier. Vergeet niet alle nodige onderdelen correct in te vullen: onvolledige aanvragen worden niet verwerkt. Het STB-team (hyperlink) beslist dan onder supervisie van de POC (hyperlink) of je al dan niet een vrijstelling kan krijgen.
Indien je geen studiebewijs (EVK hyperlink: https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/werkstudenten/flexibilise...) kan voorleggen voor een vak, maar door bv. ervaring meent te beschikken over competenties op basis waarvan je vrijstelling denkt te kunnen krijgen voor een vak, dien je een EVC-procedure (hyperlink: https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/werkstudenten/flexibilise... ) op te starten.
Mocht je hier nog vragen bij hebben, aarzel dan niet om je studietrajectbegeleider (hyperlink) te contacteren.