Vragen of opmerkingen bij deze website? Klik hier.

Facultaire multimedia-middelen

Elke faculteit beschikt over een budget om bij LIMEL te besteden aan de realisatie van multimediaproducties.