Wetenschappelijke Communicatie

Scholary communication is the system through which research and other scholary writings are created, evaluated for quality, disseminated to the scholary community, and preserved for the future use. (ARL)

Open Access

Open AccessOpen Access streeft een snelle, wereldwijde én voor gebruikers kosteloze verspreiding van onderzoeksresultaten na, mét behoud van het auteursrecht. Deze betere toegankelijkheid betekent wijder gebruik van en meer visibliteit voor uw onderzoek.

Lirias

LiriasLirias (Leuven Institutional Repository and Information Archiving System) bevat de academische bibliografie van het onderzoek binnen de Associatie KU Leuven. Publicatiegegevens en  bijgevoegde documenten worden hier gearchiveerd, geïndexeerd en digitaal (eventueel met beperkte toegankelijkheid) beschikbaar gesteld.

Bibliometrie

BibliometrieBibliometrie en altmetrics onderzoeken op basis van wiskundige en statistische methoden hoe kennis zich ontwikkelt en verspreidt.
De traditionele bibliometrie omvat citatie- en netwerkanalyses en studies naar wetenschappelijke impact op basis van gedrukte publicaties. Een correct toepassing vermijdt het beperken van een analyse tot één indicator, en zorgt ervoor dat alle informatie binnen een discipline-eigen en kwalitatief-narratieve context wordt bekeken.
Altmetrics meten eerder de aandacht van een breder publiek voor informatie op het web (tweets, shares, recommendations e.d.).

Beheer onderzoeksdata

PublicerenHet correct beheren van onderzoeksdata (RDM)wordt steeds meer een belangrijk onderdeel van goed wetenschappelijk onderzoek.
Daarom heeft KU Leuven een een beleidsrichtlijn m.b.t. het goed beheer van onderzoeksdata opgesteld die vergezeld gaat van een online toepassing om een kwaliteitsvol databeheersplan aan te maken. Meer info rond wat KU Leuven doet rond het goed beheer van onderzoeksdata vindt u hier.

Publiceren

Open AccessPubliceren (traditioneel of digitaal) is één van de taken van elke onderzoeker. Het is de enige manier om onderzoeksresultaten naar peers en ook naar een groter publiek te verspreiden.
Het kiezen van het juiste publicatiekanaal voor uw onderzoek kan volgens verschillende criteria, zoals o.m. de inhoudelijke reikwijdte van een tijdschrift of reeks, de impact (of welke manier dan ook gedefinieerd) en de mate waarin Open Access wordt ondersteund.

Om KU Leuven publicaties te identificeren in diverse databanken dient u op uw publicaties op een correcte manier naar de KU Leuven te verwijzen.

Rankings

LiriasRankings vormen een andere toepassing. Hierbij stelt men een rangorde op van instituten gemeten volgens een aantal parameters, waarbij onderzoeksoutput vaak primair is. De waarde van deze rankings is echter omstreden, en de interpretatie dient zeer omzichtig te gebeuren.