Output en impact


Uitgevers op deze lijst zijn mogelijk of waarschijnlijk malafide Open Access uitgevers

Open Access

Open AccessOpen Access streeft een snelle, wereldwijde én voor gebruikers kosteloze verspreiding van onderzoeksresultaten na, mét behoud van het auteursrecht. Deze betere toegankelijkheid betekent wijder gebruik van en meer visibliteit voor uw onderzoek.

Lirias

LiriasLirias (Leuven Institutional Repository and Information Archiving System) bevat de academische bibliografie van het onderzoek binnen de Associatie KU Leuven. Publicatiegegevens en  bijgevoegde documenten worden hier gearchiveerd, geïndexeerd en digitaal (eventueel met beperkte toegankelijkheid) beschikbaar gesteld.

Bibliometrie

BibliometrieBibliometrie onderzoekt op basis van wiskundige en statistische methoden hoe kennis zich ontwikkelt en verspreidt.
Een van de toepassingen van bibliometrie richt zich op het meten van onderzoeksoutput in het kader van evaluaties en beleidsondersteuning. Daartoe kunnen verschillende indicatoren worden gevolgd (publicaties, citaties, patenten, doctoraten, e.a.). Concrete toepassingen hiervan zijn de BOFsleutel (ECOOM) en de evaluatie van onderzoek zoals gebeurt bij aanvragen bij het Bijzonder Onderzoeksfonds van de KU Leuven.

Weging tijdschriften volgens nieuwe BOF-sleutel
Wat verandert er ?

 

Rankings

RankingsRankings vormen een andere toepassing. Hierbij stelt men een rangorde op van instituten gemeten volgens een aantal parameters, waarbij onderzoeksoutput vaak primair is. De waarde van deze rankings is echter omstreden, en de interpretatie dient zeer omzichtig te gebeuren..

Publiceren

PublicerenPubliceren (traditioneel of digitaal) is één van de taken van elke onderzoeker. Het is de enige manier om onderzoeksresultaten naar peers en ook naar een groter publiek te verspreiden. Daarenboven zijn publicaties heel vaak één van de indicatoren voor het evalueren van individuele of groepsgebonden onderzoeksoutput.

Binnen de Associatie KU Leuven hanteren we vastgestelde publicatiecategorieën. Deze worden ook gebruikt door de Dienst Onderzoekscoördinatie bij de aanvragen voor het BOF. Waar voorheen artikels opgenomen in het Web of Science vaak als enige publicatiecategorie in  aanmerking kwamen, wordt nu met het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand (VABB) ook andere output in rekening gebracht, m.n. binnen de Humane en Sociale Wetenschappen.

Om KU Leuven publicaties te identificeren in diverse databanken dient u op uw publicaties op een correcte manier naar de KU Leuven te verwijzen.