Indeling publicaties

Publicaties worden doorgaans in verschillende types onderverdeeld. Bij elke vorm van rapportering dient wel één of andere ‘format’ te worden gevolgd. Onderstaande classificatie geeft weer hoe publicaties in Lirias dienen ondergebracht te worden. De indeling is in de mate van het mogelijke ook afgestemd op indelingen die binnen andere instanties (FWO, IWT, …) worden gehanteerd.

Code

Beschrijving

Artikels

IT

Wetenschappelijke tijdschriften
1. aantoonbaar peer-reviewed
2. editorial board met academici met internationale uitstraling
3. geschreven in een forumtaal van de discipline
4. gericht tot een internationaal publiek

AT

Wetenschappelijke tijdschriften - andere
1. academici in de editorial board

IT-p

Vaktijdschriften (gericht op een specifieke sector of groep van beroepsbeoefenaars)
1. aantoonbaar peer-reviewed
2. editorial board met vak-experts met internationale uitstraling
3. geschreven in een forumtaal van het vakgebied
4. gericht tot een internationaal publiek van een specifieke sector of groep van beroepsbeoefenaars

AT-p

Vaktijdschriften (gericht op een specifieke sector of groep van beroepsbeoefenaars)
1. vak-experts in de editorial board

Boeken

IBa

Wetenschappelijke boeken als auteur
1. internationaal georiënteerd
2. geschreven in een forumtaal van de discipline
3. uitgegeven door wetenschappelijke uitgevers die een objectief review proces hanteren
(richtlijst van uitgevers die werken met peer review: http://www.ecoom.be/index.php?id=101)

ABa

Wetenschappelijke boeken als auteur
1. niet internationaal georiënteerd

IBa-p

Vakgerichte boeken (gericht op een specifieke sector of groep van beroepsbeoefenaars) als auteur
1. internationaal georiënteerd
2. geschreven in een forumtaal van het vakgebied
3. uitgegeven door uitgevers die een objectief review proces hanteren

ABa-p

Vakgerichte boeken (gericht op een specifieke sector of groep van beroepsbeoefenaars) als auteur
1. niet internationaal georiënteerd

IBe

Wetenschappelijke boeken als editor
1. internationaal georiënteerd
2. geschreven in een forumtaal van de discipline
3. uitgegeven door wetenschappelijke uitgevers die een objectief review proces hanteren
(richtlijst van uitgevers die werken met peer review: http://www.ecoom.be/index.php?id=101)

ABe

Wetenschappelijke boeken als editor
1. niet internationaal georiënteerd

IBe-p

Vakgerichte boeken (gericht op een specifieke sector of groep van beroepsbeoefenaars) als editor
1. internationaal georiënteerd
2. geschreven in een forumtaal van het vakgebied
3. uitgegeven door uitgevers die een objectief review proces hanteren

ABe-p

Vakgerichte boeken (gericht op een specifieke sector of groep van beroepsbeoefenaars) als editor
1. niet internationaal georiënteerd

Bijdragen in boeken

IHb

Wetenschappelijke artikels/hoofdstukken in boeken
1. internationaal georiënteerd
2. geschreven in een forumtaal van de discipline
3. uitgegeven door wetenschappelijke uitgevers die een objectief review proces hanteren
(richtlijst van uitgevers die werken met peer review: http://www.ecoom.be/index.php?id=101)
(geen proceedings)

AHb

Wetenschappelijke artikels/hoofdstukken in boeken
1. niet internationaal georiënteerd
(geen proceedings)

IHb-p

Artikels/hoofdstukken in vakgerichte boeken (gericht op een specifieke sector of groep van beroepsbeoefenaars)
1. internationaal georiënteerd
2. geschreven in een forumtaal van het vakgebied
3. uitgegeven door uitgevers die een objectief review proces hanteren
(geen proceedings)

AHb-p

Artikels/hoofdstukken in vakgerichte boeken (gericht op een specifieke sector of groep van beroepsbeoefenaars)
1. niet internationaal georiënteerd
(geen proceedings)

Conferentie papers en abstracts

IC

Mededelingen op internationale wetenschappelijke congressen/symposia
1. integraal gepubliceerd in proceedings
2. op een internationaal congres
3. in een forumtaal van de discipline

AC ipv NC

Mededelingen op andere wetenschappelijke congressen/symposia
1. integraal gepubliceerd in proceedings
2. niet internationaal

IMa*

Mededelingen op internationale wetenschappelijke congressen/symposia

AMa*

Mededelingen op andere wetenschappelijke congressen/symposia

IC-p

Mededelingen op internationale vak- of beroepsgerichte congressen/symposia (gericht op een specifieke sector of groep van beroepsbeoefenaars)
1. integraal gepubliceerd in proceedings
2. internationaal congres
3. in een forumtaal van het vakgebied

AC-p

Mededelingen op andere vak- of beroepsgerichte congressen/symposia (gericht op een specifieke sector of groep van beroepsbeoefenaars)
1. integraal gepubliceerd in proceedings
2. niet internationaal

IMa-p*

Mededelingen op internationale vak- of beroepsgerichte congressen en symposia (gericht op een specifieke sector of groep van beroepsbeoefenaars)

AMa-p*

Mededelingen op andere vak- of beroepsgerichte congressen en bijeenkomsten (gericht op een specifieke sector of groep van beroepsbeoefenaars)

Reviews

RE

recensies en book reviews

Thesissen

TH

Thesissen (doctoraat)

Onderzoeksrapporten

ER

Externe rapporten (tekstuele neerslag van een (welomschreven deel van een) afgewerkt onderzoeksproject), zijnde rapporten in opdracht van een externe organistie, uitgegeven door externe of interne instanties

IR

Interne rapporten (tekstuele neerslag van een (welomschreven deel van een) afgewerkt onderzoeksproject)

Vertalingen zonder wetenschappelijke inleiding

VE

Vertalingen zonder wetenschappelijke inleiding
Opm: mét wetenschappelijke inleiding/kritisch apparaat = boeken

Wetenschapspopularisatie

WP

Bijdragen voor een breder publiek, bv. krantenartikels, tijdschriftartikels, radio- en tv-interviews of reportages, Wikipedia-artikels etc.

Diverse

DI

cursusteksten ongeacht waar deze zijn uitgegeven en publicaties die niet kunnen ondergebracht worden in bovenvermelde categorieën. Bij opgave graag type publicatie verduidelijken.

* hieronder worden verstaan lezingen met of zonder gepubliceerde abstract