Ombudspersoon

Het succes van een doctoraat hangt af van de wederzijdse betrokkenheid van de doctorandus/a en de promotor, en van de harmonieuze relatie tussen beide. Het is echter mogelijk dat er een meningsverschil ontstaat, en in dat geval kan een van beide partijen contact opnemen met de ombudspersoon . De ombudspersoon is voor alle betrokkenen het eerste aanspreekpunt om geschillen en problemen in het doctoraatsproces bespreekbaar te maken. De ombudspersoon zal helpen bij het ​​oplossen van eventuele misverstanden, bemiddelen tussen de betrokken partijen en helpen een oplossing te zoekendie aanvaardbaar is voor alle partijen.
Men wendt zich tot de ombudspersoon van de groep, de faculteit  of het departement waaraan men verbonden is. Indien de ombudspersoon betrokken partij is, wendt men zich tot de ombudspersoon van een andere faculteit of departement (zie ook art. 22 van het Reglement met betrekking tot het behalen van de academische graad van doctor aan de KU Leuven).

Groep Humane Wetenschappen

Groep Wetenschap & Technologie

Groep Biomedische Wetenschappen

  • Dept. Oncologie, Dept. Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg, Dept. Microbiologie en Immunologie: Sandra Nuyts
  • Dept. Farmaceutische en Farmacologische Wetenschappen, Dept. Klinische en Experimentele Geneeskunde, Dept. Mondgezondheidswetenschappen: Guy Van den Mooter
  • Dept. Bewegingswetenschappen, Dept. Ontwikkeling en Regeneratie, Dept. Revalidatiewetenschappen: Thierry Troosters
  • Dept. Neurowetenschappen, Dept. Cardiovasculaire Wetenschappen: Marie-Christine Herregods
  • Dept. Menselijke Erfelijkheid, Dept. Cellulaire en Moleculaire Geneeskunde, Dept. Beeldvorming en Pathologie: Peter Vandenberghe