Visie en beleid

De KU Leuven positioneert zich als een onderzoeksintensieve universiteit in de Europese Onderzoeksruimte, die in de eerste plaats uitstekende kwaliteit van onderzoek nastreeft en zo tot de beste universiteiten van Europa kan gerekend worden.  

Het wetenschappelijk onderzoek aan de KU Leuven vormt tevens het onmisbare draagvlak voor onderwijs en dienstverlening. Een belangrijke consequentie is de aanwezigheid van een zeer brede diversiteit aan wetenschappelijke disciplines, met respect voor de academische vrijheid en het eigen initiatief van de onderzoeker.  Deze brede basis moet aan het criterium van uitmuntendheid beantwoorden.
Daarnaast wil de KU Leuven in meerdere disciplines internationaal vooraan staan en zelf ook de vooruitgang van die discipline bepalen.

Het KU Leuven onderzoeksbeleid bestrijkt het brede scala van niet-gericht onderzoek tot het maatschappelijk werkveld en vice versa. De KU Leuven speelt immers een sleutelrol in het versterken van deze innovatieketen.

Om deze doelen te bereiken, richt het beleid zich op:

  • de vorming en stimulering van jonge onderzoekers
  • de creatie van kritische massa en stabiliteit ter ondersteuning van toponderzoek
  • de internationalisering van de onderzoekers en het onderzoek, via bevorderen van internationale competitie, mobiliteit, netwerking en samenwerking
  • de vernieuwing van het onderzoek, door maximale kansen, vrijheden en capaciteiten te stimuleren
  • de valorisatie van het onderzoek

Raad voor Onderzoeksbeleid

De ROB initieert, bespreekt en toetst beleidsinitiatieven inzake onderzoek.  De ROB beoogt het bevorderen van de doorstroming van beleidsinformatie in twee richtingen. Dit moet leiden tot een verhoogde betrokkenheid van de onderzoekers bij het centrale onderzoeksbeleid.

Krachtlijnen van het Leuvens onderzoek

Video'Onderzoek: ongegeneerd voor kwaliteit',video met kernboodschap door vicerector Peter Marynen

Associatieraad Onderzoek (ARO)

De ARO is het platfom voor het onderzoeksbeleid van de Associatie KU Leuven en heeft een gelijkaardige ambitie als de ROB, maar op het niveau van de gehele Associatie KU Leuven

Opiniestukken

Metaforum KU Leuven

Het Metaforum KU Leuven is een interdisciplinaire denktank die een actieve rol wil spelen in het maatschappelijke debat “met speciale aandacht voor de persoonlijke waardigheid van de mens, de bescherming van de zwakken en voor gerechtigheid en vrede”.