Visie en beleid

Six Challenges

Lilian SchoofsThere is a growing awareness within the public and political arenas of the crucial importance of scientific research in safeguarding the prosperity of our society. Investing in Science and Innovation is of paramount importance to guarantee economic growth, health and social welfare both in Flanders and across the globe (VRWI). Flanders should exploit its largest asset, knowledge, as a source for economic and societal innovation. The emerging modern knowledge society requires steps to be taken now to ensure that our university is equipped with the capacity to respond to this evolution.

  • Challenge 1: Continued investments in excellent research
  • Challenge 2Financial and logistic support for young talents
  • Challenge 3Simplified financing modalities
  • Challenge 4: Internationalisation of research
  • Challenge 5: Scientific integrity
  • Challenge 6: Visibility of KU Leuven research

U kan de volledige tekst hier lezen

 

Associatieraad Onderzoek (ARO&I)

De ARO&I is het platfom voor het onderzoeksbeleid van de Associatie KU Leuven en heeft een gelijkaardige ambitie als de ROB, maar op het niveau van de gehele Associatie KU Leuven

Raad voor Onderzoeksbeleid

De ROB initieert, bespreekt en toetst beleidsinitiatieven inzake onderzoek.  De ROB beoogt het bevorderen van de doorstroming van beleidsinformatie in twee richtingen. Dit moet leiden tot een verhoogde betrokkenheid van de onderzoekers bij het centrale onderzoeksbeleid.

Metaforum KU Leuven

Het Metaforum KU Leuven is een interdisciplinaire denktank die een actieve rol wil spelen in het maatschappelijke debat “met speciale aandacht voor de persoonlijke waardigheid van de mens, de bescherming van de zwakken en voor gerechtigheid en vrede”.