Onderzoeksexperten in wetenschapsdomein  Sociologie

Onderverdeling domein  Sociologie
Expertises domein  Sociologie
 
Onderverdeling domein  Sociologie
Top

Sociologie van de wetenschap
Arbeidssociologie en bedrijfssociologie
Sociale structuren
Sociale veranderingen, agologie
Sociale problemen en welzijn, sociale voorzorg
Gehandicaptenzorg en -voorzieningen, hulpmiddelen
Culturele antropologie, etnologie
Menselijke, economische en regionale aardrijkskunde

Expertises in wetenschapsdomein  Sociologie
Top

Expertise LAMBERECHTS LUC
- Modern German literature - Theatre studies - sociology of theatre - theatre and culture
Expertise VERHOEVEN JOZEF
- Advice in relation to training programs and the organization of training. - Case studies. - Survey...
Expertise LAMBERECHTS LUC
Modern German literature Theatre studies Sociology of theatre within culture.
Expertise LAERMANS RUDI
- Know how about cultural policy in general. - Know how about cultural policy in Flanders. - Know ho...
Expertise LAERMANS RUDI

 • Schoolmanagement
 • Studiekeuze
 • Arbeidsmarkt
 • Personeelsevaluatie

 • Expertise SWYNGEDOUW MARC
  - Design of Social Science Research - Comparative Research - Survey Research - Questionaire Construc...
  Expertise MATTHYS KOENRAAD
  (Historische) demografie, demografische methoden en technieken, algemene sociologie, bevolkingsociol...
  Expertise VAN HOOTEGEM GEERT
  Quantitative and qualitative research; workshops and consultancy concerning: labour market tendencie...


  English