Onderzoeksexperten in wetenschapsdomeinSociologie

Onderverdeling domeinSociologie
Expertises domeinSociologie
 
Onderverdeling domeinSociologie
Top

Sociologie van de wetenschap
Arbeidssociologie en bedrijfssociologie
Sociale structuren
Sociale veranderingen, agologie
Sociale problemen en welzijn, sociale voorzorg
Gehandicaptenzorg en -voorzieningen, hulpmiddelen
Culturele antropologie, etnologie
Menselijke, economische en regionale aardrijkskunde

Expertises in wetenschapsdomein  Sociologie
Top

Expertise LAMBERECHTS LUC
- Modern German literature - Theatre studies - sociology of theatre - theatre and culture
Expertise VERHOEVEN JOZEF
- Advice in relation to training programs and the organization of training. - Case studies. - Survey...
Expertise LAMBERECHTS LUC
Modern German literature Theatre studies Sociology of theatre within culture.
Expertise LAERMANS RUDI
- Know how about cultural policy in general. - Know how about cultural policy in Flanders. - Know ho...
Expertise LAERMANS RUDI

 • Schoolmanagement
 • Studiekeuze
 • Arbeidsmarkt
 • Personeelsevaluatie

 • Expertise SWYNGEDOUW MARC
  - Design of Social Science Research - Comparative Research - Survey Research - Questionaire Construc...
  Expertise MATTHYS KOENRAAD
  (Historische) demografie, demografische methoden en technieken, algemene sociologie, bevolkingsociol...
  Expertise VAN HOOTEGEM GEERT
  Quantitative and qualitative research; workshops and consultancy concerning: labour market tendencie...


  English