Overheid bedrijf en maatschappij

Valorisatie van onderzoek

Valorisatie van onderzoekEen universiteit is een bron van innovatief onderzoek, maar nog te veel onderzoeksresultaten en kennis blijven momenteel 'onverzilverd'. Valorisatie van onderzoek wordt steeds belangrijker, het dient gestimuleerd te worden zonder de vrijheid van de onderzoeker te hypothekeren. Hiervoor zijn verschillende financieringskanalen beschikbaar.

Steunpunten beleidsrelevant onderzoek

SteunpuntenDeze interuniversitaire consortia voeren beleidsrelevant onderzoek uit in domeinen en/of onderwerpen met prioriteit voor de Vlaamse Overheid. De derde generatie steunpunten loopt van 2012 tot 2015 en de Vlaamse overheid voorziet structurele financiering met een jaarlijks budget van ca. 14 milj. €. KU Leuven onderzoekers leiden en/of nemen deel aan 19 steunpunten

Het Industrieel onderzoeksfonds

Het Industrieel Onderzoeksfonds, kortweg IOF, is een financieringsfonds dat de universiteit en haar associatie zelf toelaat innovatief, industrieel en maatschappelijk gericht onderzoek te ondersteunen en uit te bouwen. Ze dient als interne katalysator en bruggenbouwer voor onderzoeksinitiatieven met een duidelijk valoriseerbaar traject.

Leuven.Inc

Leuven.Inc (Leuven Innovation Networking Circle) is een multidisciplinair ontmoetingsplatform voor technologische groeibedrijven uit de Vlaamse regio en daarbuiten. Leuven.Inc organiseert een brede waaier van o.a. thema-events, seminaries, ondernemerscafé’s, en creëert zo een innovatief netwerkkader, waarbinnen vaak waardevolle samenwerkingsverbanden ontstaan.