Zes uitdagingen in het Onderzoeksbeleidsplan KU Leuven 2014-2018

Vicerector Onderzoeksbeleid Liliane Schoofs aan het woord:

Zowel in de politieke als publieke arena is er een groeiend bewustzijn van het enorme belang van wetenschappelijk onderzoek om de welvaart en het welzijn in onze maatschappij te vrijwaren. Investeren in Wetenschap en Innovatie is van het allergrootste belang om economische groei, welvaart en welzijn in onze regio veilig te stellen (VRWI). Vlaanderen moet maximaal putten uit zijn grootste troef, kennis, als bron voor economische en maatschappelijke vernieuwing. Om deze uitdaging mee te helpen realiseren, moet de KU Leuven zich niet enkel engageren in dit strategisch debat over korte en lange termijn strategieën in onderzoek, maar ook ver reikende beslissingen durven.

  • Uitdaging 1: Inzetten op OnderzoeksKwaliteit
  • Uitdaging 2: Betere ondersteuning van Jong Talent
  • Uitdaging 3: Vereenvoudigde financieringsmodaliteiten
  • Uitdaging 4: Verdere Internationalisering van Onderzoek
  • Uitdaging 5: Wetenschappelijke Integriteit
  • Uitdaging 6: Visibiliteit van wetenschappelijk onderzoek aan KU Leuven

Meer info over beleidsplan

Het jaarverslag onderzoek geeft de jaarlijkse stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek

Dienst Onderzoekscoördinatie (DOC)

We helpen zoeken naar opportuniteiten en specifieke initiatieven, geven advies bij het uitschrijven van externe aanvragen en het zoeken naar partners. We organiseren infosessies, workshops, seminaries, en zoveel meer.

Op zoek naar financiering?

Zoek naar mogelijkheden via het onderzoeksfinancieringportaal. Voor Internationale financieringsprogramma’s raadpleeg het ‘international research funding' portaal. Lees eveneens onze maandelijkse e-nieuwsbrief ‘geDOCumenteerd’ met highlights over onderzoek en met informatie over recente en dringende financieringsoproepen.

Wetenschappelijke integriteit

De KU Leuven voert een actief beleid over wetenschappelijke integriteit waarbij de nadruk bij de integriteit van de wetenschapsbeoefening ligt op preventie en training. Daarnaast is er een procedure die borg staat voor de onafhankelijke behandeling van klachten over gedrag dat vanuit het oogpunt van wetenschappelijke integriteit als problematisch omschreven wordt.

Open Access

De KU Leuven voert een actief beleid voor vrije toegang (Open Access beleid) tot deze wetenschappelijke publicaties en stelt deze informatie beschikbaar via Lirias.

Raadpleeg de Lirias databank

Beheer van onderzoeksdata

Het correct beheren van onderzoeksdata (RDM) is een belangrijk onderdeel van goed wetenschappelijk onderzoek. De KU Leuven heeft een RDM beleid opgesteld met bijhorende online toepassing om een kwaliteitsvol databeheersplan (DMP) aan te maken. Vanuit verschillende diensten wordt ondersteuning aangeboden in de verschillende fasen van het databeheer (meer informatie).

Verschillende organen zijn betrokken in het Onderzoeksbeleid KU Leuven en bij de evaluatie en selectie van financieringsaanvragen. Voor meer informatie over de opdracht en de samenstelling van deze raden verwijzen we naar de specifieke websites: