U bent hier: Home / Maatschappelijke rol

Maatschappelijke rol

De KU Leuven heeft drie basisopdrachten: onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening. Haar maatschappelijke rol vervult ze op verschillende domeinen en in verschillende vormen.

De KU Leuven beoogt een actieve deelname aan het maatschappelijke debat en aan de uitbouw van de kennissamenleving. Ze doet dat onder meer via Metaforum, de interdisciplinaire denktank van de universiteit. Metaforum stimuleert het debat en de multidisciplinaire uitwisseling en confrontatie van ideeën over maatschappelijk relevante thema's en publiceert daarover geregeld visieteksten.

Professoren en onderzoekers van de KU Leuven nemen ook via opiniebijdragen in kranten en tijdschriften deel aan het maatschappelijke debat. Ze treden op die manier in debat met beleidsmakers en met het brede publiek.

De KU Leuven draagt haar onderzoek en de relevantie van dat onderzoek uit naar een breed publiek. Ze doet dat via activiteiten en evenementen voor zowel jongeren als ouderen. Via die wetenschapsactivering maakt de KU Leuven haar onderzoek toegankelijk voor iedereen.

De KU Leuven voert een proactief diversiteitsbeleid. Elk individu en elke groep in onze samenleving moeten gelijke kansen krijgen om zich in studie, werk en vrije tijd zoveel mogelijk te ontplooien, en dit ongeacht hun socio-economische achtergrond, geslacht, religie, etniciteit, leeftijd of seksuele geaardheid. Diversiteit betekent een rijkdom voor de universitaire gemeenschap, zowel voor personeel als voor studenten.

De KU Leuven zet via de Universitaire Ontwikkelingssamenwerking in op duurzame partnerschappen met universiteiten uit het Zuiden. Ze stimuleert toegepast onderzoek gericht op specifieke ontwikkelingsvraagstukken en beoogt capaciteitsversterking van academici en universiteiten in het Zuiden. Daarom sensibiliseert de KU Leuven haar studenten en personeel rond Noord-Zuid problematiek. 

De Universitaire Parochie werkt vanuit een dubbele optiek. Ze biedt aan personeel en studenten plaats voor religiositeit en zingeving en voor sociaal engagement en solidariteit.

KU Leuven Research & Development is de dienst voor kennis- en technologietransfer van de Associatie KU Leuven. KU Leuven Research & Development ondersteunt onderzoekers in hun interactie met de bedrijfswereld en de valorisatie van hun onderzoeksresultaten.

De KU Leuven biedt in haar Universitaire Ziekenhuizen hoogkwalitatieve basis- en topreferentiezorg aan in alle domeinen van de geneeskunde. Ze beoogt daarbij maximale toegankelijkheid en respect voor alle patiënten.