Research project

Person in charge of the project:
MERTENS ROBERT PIERRE, member of research team Associated Section of ESAT - INSYS, Integrated Systems
Co-promotor(s):
BORGHS GUSTAAF
Title:
Nanophotonics using surface plasmons.
Project summary:
Collectieve excitaties van elektronen in metalen nanostructuren, of oppervlakteplasmons, worden druk onderzocht in tal van internationale onderzoeksgroepen. Ze hebben dan ook bijzonder interessante eigenschappen: oppervlakteplasmon polaritonen (een type van elektromagnetische oppervlaktegolven) kunnen licht geleiden in nanoschaal metalen golfgeleiders en laten toe om te communiceren op de nanoschaal. Bovendien vertonen lokale oppervlakteplasmonen in metalen nanostructuren een rijk resonantiespectrum in het optisch gebied, zijn ze bijzonder gevoelig aan veranderingen inhet oppervlak en veroorzaken ze een uitgesproken lokale versterking vanhet elektromagnetische veld. In dit onderzoeksproject onderzoeken we enerzijds componenten die het toelaten om oppervlakteplasmonen in kleine golfgeleiders op elektrische wijze aan te slaan en uit te lezen, en dit aan hoge snelheid. Anderzijds onderzoeken we complexe metalen nanostructuren waarvan de resonanties van de individuele componenten op intelligente wijze op elkaar afgestemd zijn om bijzondere optische eigenschappen teverkrijgen, zoals een versterkte Raman verstrooiing, versterkte niet-lineariteiten en plasmon-geïnduceerde transparantie.
Grant holder :
VAN DORPE POL

 

Project number:
3E060406

Duration of the project:
01.10.2006 - 30.09.2012

Funded research

Nederlands