Specifieke lerarenopleiding (SLO)

Nascholingen voor leraren

 

Wat versta je onder nascholing?

Nascholing omvat alle activiteiten die erop gericht zijn de kennis, vaardigheden en attitudes van teamleden (directie, leerkrachten, opvoedend personeel...) te verbreden en verdiepen in functie van een effectieve en efficiënte schoolwerking, met het oog op levenslang leren.

top

Waar kan je als leraar terecht?

top

Praktische info

  • Zowel directie als alle personeelsleden van een school kunnen in principe beroep doen op de jaarlijks beschikbare nascholingsgelden om een nascholing te gaan volgen. Uiteraard moet kunnen aangetoond worden dat de nascholing zinvol is.

  • In sommige gevallen kan je je deelname aan een nascholing betalen met opleidingscheques. De lijst van erkende instellingen vind je op de site van de VDAB.

top