Specifieke lerarenopleiding (SLO)

Hoe ziet je SLO-programma eruit?

Het basisprogramma is gelijkaardig in elke SLO al zal de concrete vormgeving en invulling van opleidings-onderdelen verschillen naargelang de SLO die je kiest.

Het programma bestaat uit een deel theorie en een deel stage. De KU Leuven heeft gekozen voor een sterke praktijkgerichte benadering, waardoor ook aanvullend bij zowel het pedagogisch-didactische luik als het vakspecifieke luik praktijkoriënterende leeractiviteiten worden georganiseerd.

top

Toelatingsvoorwaarde om met een SLO te starten

Je kan starten met de lerarenopleiding na of tezamen met een master (licentie) of een schakelprogramma (cf. decreet. Art. 55 octies §2). Het is mogelijk om je SLO in één academiejaar af te werken maar je kan ook spreiden over meerdere jaren. Zo wordt de SLO combineerbaar met een andere studie of een job.

Alvorens je intekent voor een bepaalde SLO, lees je best meer info over toelatingsvoorwaarden. Zo kan je nagaan of je over voldoende voorkennis beschikt, wat te doen indien je advies wenst...

Je diploma van leraar kan slechts worden overhandigd als je over je masterdiploma beschikt.

De 10 SLO's in een notedop

Wens je meer informatie over het programma (met verantwoordelijke, eigen website... ) van de 10 SLO-richtingen, kan je hier terecht.

top

Het examen- en onderwijsreglement

Hier vind je info over het volledig onderwijs- en examenreglement (OER) en de bijzondere bepalingen voor de lerarenopleiding.

Een overzicht van examenombudsen (per faculteit) vind je op deze site.

Nuttige tips

  • Alle informatie over de opleidingsonderdelen (o.m. uurrooster, doelstelling, werkvormen, inhoud, onderwijsleeractiviteiten en evaluatiemodaliteiten) vind je in het online programmaboek.
  • Behaalde credits blijven onbeperkt geldig.