U bent hier: Home / Topsport & Studie

Topsport & Studie

 

Kan de combinatie?

Je wil studeren en toch je sport blijven beoefenen op hoog niveau? Dat kan in Leuven! De KU Leuven heeft een prima werking opgezet voor topsportstudenten. De basis is het topsportstatuut dat je de nodige faciliteiten biedt om zowel je studie- als je topsportcarrière alle kansen te geven.

Voor wie bedoeld?

Om in aanmerking te komen voor een topsportstatuut moet je sportief niveau voldoende hoog zijn. Je moet aan minimaal één van volgende voorwaarden voldoen:

  • erkend atleet zijn bij het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC)
  • regelmatig geselecteerd worden voor de nationale juniores en/of seniorenploeg
  • regelmatig deelnemen aan internationale competities
  • bij een ploeg spelen in de hoogste afdeling van jouw sportdiscipline
  • erkend zijn als beloftevolle atleet of behoren tot de top vijf in België
  • in aanmerking komen of geselecteerd worden voor deelname aan de Universiade of Universitaire wereldkampioenschappen.

Naast het sportief niveau zijn ook het aantal uren training én de competitiekalender belangrijke criteria voor een toekenning van een topsportstatuut. Voor studenten die in een ploeg spelen in de hoogste afdeling van hun betrokken sportdiscipline, geldt ook een plaats in de kern als bijkomend criterium. Afhankelijk van het voldoen aan de voorwaarden kan je een A+statuut, een A-statuut of een B-statuut bekomen.

Wat mag je verwachten?

Met een A+statuut of een A-statuut beschik je over examenfaciliteiten. Het examenreglement voorziet 'uitzonderlijke regelingen voor bijzondere groepen' (art. ). Hierdoor wordt de mogelijkheid gecreëerd om examens te spreiden of te verplaatsen vanaf de januarizittijd tot het einde van de zittijd in juli of zonodig tot het einde van de septemberzittijd. 

Alle topsportstudenten (A+, A, B) hebben studiefaciliteiten. Om een maximale deelname aan trainingen, stages of competities te garanderen, kan een soepele regeling uitgewerkt worden voor afwezigheden tijdens colleges, seminaria of practica. In overleg met de ombudsman of via het monitoraat van de faculteit kan naar oplossingen gezocht worden voor die gemiste colleges, seminaria of praktische oefeningen. Bovendien bestaat de mogelijkheid om je studie te spreiden via een geïndividualiseerd traject.

 

Als topsportstudent kan je ook genieten van sportieve faciliteiten. Je kan gebruik maken van de uitgebreide sportinfrastructuur van het Universitair Sportcentrum en het universitair fitnesscentrum Univfit (gratis voor topsportstudenten met een A+statuut en een A-statuut). Verder kan je deelnemen aan begeleide kracht- en preventietrainingen in groep. Professionele topsportbegeleiding is mogelijk via het Topsport ABC.

Een beperkt aantal studentenkamers staat ter beschikking van topsportstudenten met een A+ en een A-statuut. De kamers zijn gelegen dicht bij je trainingsfaciliteiten, aan de rand van de stad, dicht bij het station of in een rustige buurt.

Een topsportstatuut aanvragen?

Studenten die menen in aanmerking te komen, vullen online een aanvraag in. Je wordt dan uitgenodigd voor een verduidelijkend intakegesprek waarin wordt gepeild naar je sportief niveau, je competitiekalender en je nood aan een topsportstatuut. Je wordt in dit gesprek ook geïnformeerd over hoe de combinatie tussen topsport en studie aan de KU Leuven kan verlopen. De toekenning van de statuten gebeurt na evaluatie van de kandidaturen in een commissie onder leiding van professor Gert Vande Broek.

Aanvraag indienen
 

Algemene informatie over de mogelijkheden van topsport aan de KU Leuven kan bekomen worden via topsport@faber.kuleuven.be.