U bent hier: Home / Studiegelden / Studiegelden 2016-2017

Studiegelden 2016-2017

Bij de inschrijving betaal je een vast bedrag. Begin april wordt waar van toepassing een herberekening gedaan op basis van reële studiepunten. Voor een creditcontract waarbij de studiepunten definitief vastliggen bij de inschrijving, gebeurt de berekening onmiddellijk op basis van reële studiepunten.

Hoeveel zal het inschrijvingsgeld bedragen voor studenten die niet voldoende leerkrediet hebben?

Heeft een student niet voldoende leerkrediet dan betaalt hij bij inschrijving voor het gedeelte waarvoor hij niet meer beschikt over een voldoende leerkrediet een verhoogd studiegeld. Het bijkomend studiegeld bedraagt voor niet-beursstudenten 11 euro per studiepunt. Beurstariefstudenten, bijna-beurstariefstudenten en studenten die reeds een masterdiploma hebben behaald vallen niet onder deze regeling. Meer over leerkrediet.

 

Algemeen

Diplomacontract: bachelor- en masteropleidingen, schakel- en voorbereidingsprogramma’s, specifieke lerarenopleiding, academische opleidingen in afbouw

Opgelet: deze tarieven gelden niet voor masterprogramma's met verhoogd studiegeld, master in de huisartsgeneeskunde en master in de specialistische geneeskunde

Niet-beurstariefstudent initieel bedrag

bedrag na herberekening

Voltijds 890 euro 230 euro vast + 11 euro per studiepunt
Deeltijds (minder dan 30 studiepunten) 560 euro 230 euro vast + 11 euro per studiepunt
combinatie van programma's (niet met ManaMa, doctoraat of examencontract!) 890 euro 230 euro vast + 11 euro per studiepunt
herinschrijving eindjaar (IMa, ,ManaMa, SLO) indien minder dan 30 stpt verwijderd van diploma 560 euro 230 euro vast + 11 euro per studiepunt
Bijna-beurstariefstudent initieel bedrag

bedrag na herberekening

Voltijds 470 euro 230 euro vast + 4 euro per studiepunt
Deeltijds (minder dan 30 studiepunten) 350 euro 230 euro vast + 4 euro per studiepunt
combinatie van programma's (niet met ManaMa, doctoraat of examencontract!) 470 euro 230 euro vast + 4 euro per studiepunt
Beurstariefstudent initieel bedrag

bedrag na herberekening

Voltijds 105 euro niet van toepassing
Deeltijds (minder dan 30 studiepunten) 105 euro niet van toepassing
combinatie van programma's (niet met ManaMa, doctoraat of examencontract!) 105 euro niet van toepassing
Creditcontract
  initieel bedrag bedrag na herberekening
Niet-beurstariefstudent niet van toepassing 230 euro vast + 11 euro per studiepunt
Bijna-beurstariefstudent niet van toepassing 230 euro vast + 4 euro per studiepunt
Beurstariefstudent niet van toepassing 105 euro
Examencontract
  initieel bedrag bedrag na herberekening
Voltijds 345 euro 105 euro vast + 4 euro per studiepunt
Deeltijds (minder dan 30 studiepunten) 225 euro 105 euro vast + 4 euro per studiepunt
Afzonderlijke opleidingsonderdelen niet van toepassing 105 euro vast + 4 euro per studiepunt

De student met een examencontract betaalt bovenop het normale studiegeld 50 euro (eenmalige som per academiejaar) voor het gebruik van Toledo en de hiervoor benodigde ICT-faciliteiten.

Master in de Huisartsgeneeskunde
  initieel bedrag bedrag na herberekening
Voltijds 560 euro 230 euro vast + 5,5 euro per studiepunt
Deeltijds 395 euro 230 euro vast + 5,5 euro per studiepunt
Master in de Specialistische Geneeskunde en Master in de Klinische biologie
  vast bedrag bedrag per studiepunt
  230 euro  5,5 euro per studiepunt
De ASO schrijft zich elk jaar in voor de opleiding Master in de Specialistische Geneeskunde. Op drie momenten betaalt de ASO het basisinschrijvingsgeld: bij de eerste inschrijving (in de regel het eerste jaar), bij afronding van de lagere opleiding (in de regel het tweede jaar) en in het jaar waarin de masterproef wordt opgenomen (in de regel het laatste jaar). Het administratieve systeem zal bepalen of de basisinschrijving moet worden betaald of niet. Opgenomen studiepunten worden wel elk jaar betaald.
Doctoraat
   
Eerste inschrijving en jaar van verdediging 445 euro
Tussenliggende jaren met alle faciliteiten gratis

Bijzondere inschrijvingscategorieën:

forfaitair bedrag dat niet gekoppeld is aan het aantal studiepunten.
In combinatie met een andere inschrijving is er afzonderlijke aanrekening.

Study Abroad Program in ECS 890 euro + aanvullend studiegeld geïnd door programma
International Scholar 445 euro, herinschrijving gratis
Specialisatiestudent 445 euro, herinschrijving gratis
Predoc 445 euro, herinschrijving gratis
Belgische IWT-kandidaten 105 euro (voorlopig bedrag in afwachting van doctoraatsinschrijving)
Permanente vorming en postgraduaat 105 euro + aanvullend studiegeld geïnd door programma
Talenjaar Nederlands ILT 105 euro + aanvullend studiegeld geïnd door ILT
Visiting Scholar 100 euro, geïnd door International Admissions and Mobility Unit
Gaststudent, Uitzendstudent 105 euro
Master Mind beurzenprogramma 105 euro
Exchange student gratis
Interuniversitaire inschrijving gratis
Open Universiteit gratis