U bent hier: Home / Types contracten

Types contracten

Als je als student inschrijft aan de universiteit, ga je een contract aan.

Er zijn drie types contracten.

 • een diplomacontract

  = een inschrijving voor een opleiding, met het oog op het behalen van een diploma of getuigschrift.

  Bv. Inschrijving voor de opleiding ‘bachelor in de biologie’.

  Meer over inschrijven met diplomacontract.
   
 • een creditcontract 

  = inschrijving voor één of meerdere afzonderlijke opleidingsonderdelen, met het oog op het behalen van een creditbewijs voor die opleidingsonderdelen.

  Bv. Inschrijven voor het opleidingsonderdeel ‘Historische inleiding tot de wijsbegeerte’.

  Meer over inschrijven met creditcontract.

 • een examencontract

  Wie inschrijft voor een examencontract verwerkt de leerstof uitsluitend via zelfstudie, en heeft niet alle voordelen verbonden aan het statuut van student.

  Inschrijven voor een examencontract kan voor een opleiding (met het oog op het behalen van een diploma) of één of meer  opleidingsonderdelen (met het oog op behalen van een creditbewijs voor die opleidingsonderdelen).

  Meer over inschrijven met examencontract.

 

Voor een inschrijving moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Meer hierover op de pagina over toelatingsvoorwaarden en in het onderwijsreglement.

Zorg ervoor dat je alle nodige diploma’s, bewijsstukken of toelatingsbrieven kunt voorleggen bij je definitieve inschrijving.

Meer info over...

Diplomacontract

Als 'doorsnee' student schrijf je in voor een diplomacontract, d.w.z. dat je een diploma van een bepaalde opleiding wenst te behalen. Je heb het statuut van student met de daaraan verbonden sociaalrechtelijke gevolgen. Bijgevolg heb je ook het recht om:

 • de onderwijsleeractiviteiten bij te wonen en gebruik te maken van Toledo
 • beroep te doen op de ondersteuning vanwege de universiteit of andere ondersteunende diensten
 • examens af te leggen

Bemerking: Studenten die de onderwijsleeractiviteiten niet bijwonen en die geen gebruik wensen te maken van de aangeboden ondersteuning, nemen een inschrijving voor een examencontract.

Top

Creditcontract

Je kan ook inschrijven voor één of meer opleidingsonderdelen, met het oog op het behalen van een creditbewijs. De faculteiten kunnen in hun onderwijsregeling een inschrijving onder de vorm van een creditcontract afhankelijk maken van volgtijdelijkheidsvoorwaarden.

 • Praktisch
  Voor een eerste inschrijving voor een creditcontract kom je ter plaatse in de Universiteitshal. Je krijgt dan een voorlopige aanmelding met informatie over de verdere procedure. Door deze aanmelding kan de student vakken boeken vanaf eind september. Het individueel studiepakket gaat dan elektronisch voor goedkeuring naar de faculteit. De goedkeuring leidt dan tot een registratie. De studentenkaart, attesten en faktuur worden opgestuurd. Studenten die in het afgelopen academiejaar ingeschreven waren kunnen de aanvraag doen via de online herinschrijving in K.U.Loket en hoeven niet langs te komen.

 

 • Wanneer
  • Voor de start van het nieuwe academiejaar
  • Uiterlijk op de derde woensdag van het semester voor die opleidingsonderdelen die uitsluitend in het tweede semester worden georganiseerd.

Bemerking: Studenten die de onderwijsleeractiviteiten niet bijwonen en die geen gebruik wensen te maken van de aangeboden ondersteuning, nemen een inschrijving voor een examencontract.

Top

Examencontract

De student heeft in deze formule

 • enkel recht op het afleggen van examens
 • niet het recht om
  • de onderwijsleeractiviteiten bij te wonen
  • beroep te doen op de ondersteuning vanwege de universiteit of andere ondersteunende diensten
 • niet alle voordelen verbonden aan het statuut van student
 • geen recht op een studentenkaart
 • de kans dat bepaalde opleidingsonderdelen niet kunnen gekozen worden omdat deze onderdelen omwille van hun specifieke geaardheid aanleiding geven tot een dermate intensieve begeleiding dat zij bijgevolg niet in aanmerking komen voor een examencontract. Dit wordt expliciet vermeld bij de algemene informatie over desbetreffende opleidingsonderdelen in het onderwijsaanbod. Voor deze opleidingsonderdelen kan de student bijkomend een creditcontract aangaan.

De student die is ingeschreven onder de vorm van een examencontract dient 50 euro te betalen (eenmalige som per academiejaar) voor de toegang tot Toledo en ICT-faciliteiten

Let op: ook bij een inschrijving voor een examencontract gelden de uiterste inschrijvingsdata (zie 'Inschrijvingen')