U bent hier: Home / Vertrouwenspersoon voor studenten KU Leuven

Vertrouwenspersoon voor studenten KU Leuven

Vertrouwenspersoon?

Geweld, pesten  en ongewenst seksueel gedrag wordt niet getolereerd aan onze universiteit, evenmin als het steunen of toelaten van dergelijk gedrag bij anderen. Kom je als student toch in aanraking met  ongewenst gedrag , dan kan je met vragen of klachten hieromtrent terecht bij de vertrouwenspersoon.  

Over welk gedrag gaat het?

Wanneer is gedrag ongewenst?

Gedrag wordt ongewenst als het jouw persoonlijke grens overschrijdt, en die grens is per definitie subjectief.  Jij alleen kan dus oordelen of bepaalde gedragingen ongewenst of grensoverschrijdend zijn. Je grenzen zijn persoonlijk en worden voor een stuk ook cultureel en maatschappelijk bepaald.  Zo kan het zijn dat gedrag dat voor jou niet acceptabel is, wel aanvaardbaar is voor anderen. Daarom is duidelijke communicatie over je persoonlijke grenzen belangrijk, om misverstanden te vermijden.  

Gevolgen van ongewenst gedrag

Studeren en leven in een omgeving van wederzijds respect werkt het best voor alle studenten. Als je als student geconfronteerd wordt met pesterijen, ongewenst seksueel gedrag of geweld door medestudenten of personeelsleden dan kan dat een ernstige vorm van psychosociale belasting vormen met soms verstrekkende gevolgen: sociaal isolement, angstige en depressieve gevoelens, slechter wordende resultaten, mank lopende samenwerking, stopzetting van studies, enz.

De vertrouwenspersoon als laagdrempelig aanspreekpunt voor studenten

Aarzel dus niet om naar de vertrouwenspersoon te stappen als je als student geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag, en wacht niet tot de problemen geëscaleerd zijn.  Tussenkomsten in een vroeg stadium kunnen vaak voorkomen dat situaties uit de hand lopen.  Met het aanstellen van een vertrouwenspersoon wil de KU Leuven ervoor zorgen dat er een laagdrempelig aanspreekpunt is waar studenten gratis advies, informatie en opvolging kunnen krijgen wanneer ze geconfronteerd worden met ongewenst gedrag tijdens hun studie. 

Misschien denk je dat je klacht banaal is, dat je niet geloofd zal worden of dat het nog erger zal worden als je erover spreekt? Of wil je niet dat degene die je lastigvalt weet dat zijn of haar gedrag jou raakt? Of ben je bang voor escalatie en represailles? Weet dat je ook met al die vragen bij de vertrouwenspersoon terecht kan, en dat je desgewenst ook anoniem je verhaal kan doen. Zo je wil kan je bij de vertrouwenspersoon ook enkel melding maken van ongewenst gedrag, zonder dat er verdere stappen worden ondernomen.  De vertrouwenspersoon is gebonden door het beroepsgeheim en zal nooit stappen ondernemen zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Hoe gaat het in zijn werk? Lees meer

Afspraak maken met de Vertrouwenspersoon Studenten KU Leuven

Kathleen Vleugels

Studentengezondheidscentrum
Van Dalecollege
Naamsestraat 80, bus 5415
3000 Leuven
Via afspraak
Tel. 016/32 43 43 (secretariaat Studentengezondheidscentrum) of via e-mail: kathleen.vleugels@kuleuven.be

  • Doctoraatstudenten kunnen terecht bij het vertrouwensnetwerk van eerstelijnsaanspreekpunten binnen de KU Leuven. Meer informatie vind je op de Website Psychosociaal Welzijn.