U bent hier: Studentenvoorzieningen Huisvesting

Op kot in Leuven

Je zoekt

KU Leuven-Rob Stevens

Studenten met een fysieke functiebeperking en hun omkadering kunnen terecht in aangepaste huisvesting voorzien in de gesubsidieerde residenties.

Je kan ook samenwonen in een themahuis.

 

Je bent student

 

 

 

Modelcontracten & formulieren

Je bent verhuurder

Verhuurders kunnen bij de Huisvestingsdienst terecht voor:

 

 Brochures

 

 

Kotdatabank Kotwijs

Aanbod AJ 2013-2014

OPGELET: aanbod met een initiële contractduur van 10, 11 of 12 maanden wordt op dit moment van het jaar meestal verhuurd tot respectievelijk juni, juli of augustus.

ENGLISH

In de kijker