U bent hier: Home / Brandverzekering voor onderhuurders

Brandverzekering voor onderhuurders

Waarom een brandverzekering?

Je vertrekt binnenkort op Erasmus of op stage en hebt je kamer op de Huisvestingsdienst aangeboden om onder te verhuren aan een andere student.
Vermits jij verantwoordelijk blijft voor je kamer en die in dezelfde staat moet teruggeven aan je verhuurder, is het belangrijk dat je onderhuurder een goede brandverzekering heeft afgesloten voor het geval hij aansprakelijk wordt gehouden voor brand of aanverwante gevaren.
Uit ervaring weten we dat onderhuurders doorgaans niet verzekerd zijn via de polis van de eigenaar-verhuurder en dat vooral internationale studenten die maar voor een korte tijd in Leuven verblijven vaak nalaten een brandverzekering af te sluiten. Belgische studenten zijn soms verzekerd via de polis van hun ouders maar niet altijd. Vraag dit zeker na.

De Huisvestingsdienst biedt een polis voor onderhuurders aan die de huurdersaansprakelijkheid van de student-onderhuurder dekt en de inboedel van de student tot een waarde van maximum € 2977,46 verzekert. De verzekering is aanvullend op andere dekkingen waarop beroep gedaan kan worden en hanteert een franchise van € 242,12 (beide bedragen aan huidige index 745).

Met deze polis heb je de garantie dat schade als gevolg van brand waarvoor je onderhuurder aansprakelijk wordt geacht, vergoed wordt door de verzekeringsmaatschappij en dat jij niet zelf moet opdraaien voor de kosten.

Wie kan de verzekering afsluiten?

Enkel student-verhuurders van de Associatie KU Leuven kunnen intekenen op deze verzekering. Door de polis af te sluiten verklaar je student te zijn aan de Associatie KU Leuven. De polis is niet geldig indien niet voldaan is aan deze voorwaarde en het betaalde/gestorte bedrag kan niet terug betaald worden.

De onderhuurder dient student te zijn maar hoeft niet te behoren tot de Associatie KU Leuven.

Het is gebruikelijk dat de student-verhuurder (onderverhuurder) de polis afsluit maar ook student-onderhuurders kunnen de intekenen op deze verzekering.

Hoeveel kost dit?

De polis kost € 25 en loopt van 1 augustus tot 31 juli. Je kan deze premie contractueel doorrekenen aan de student waaraan je je kamer verhuurt.

Hoe kan je intekenen op deze brandverzekering?

Je schrijft € 25 over op het rekeningnummer 230-0048930-62 van Studentenvoorzieningen, met als referentie:

           rubriek 4dg-1110-brandverzekering onderverhuring - je naam - je kotadres

           Voor een overschrijving vanuit het buitenland: BNP Paribas Fortis

                                                                                     IBAN: BE 51 2300 0489 3062

                                                                                     Swift: GEBABEBB

 

Je rekeninguitreksel geldt als bewijs van betaling en intekening op de brandverzekering. 

Vacature: regentenkoppel residentie Justus-Lipsiuscollege

Meer info + leidraad