U bent hier: Studentenvoorzieningen Sociale dienst Studiefinanciering Studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap

Studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap

Kom je in aanmerking voor een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap?

Om recht te hebben op een studietoelage moet je aan drie voorwaarden tegelijkertijd voldoen:

Uitvoerige informatie vind je ook op de website van de Vlaamse Gemeenschap.

Wil je weten of je recht hebt op een studietoelage en op welk bedrag?

Kom dan langs bij de Sociale Dienst. Je kan bij ons  terecht met al je vragen over studiefinanciering.  We berekenen of je in aanmerking komt voor een studietoelage en wat het bedrag zal zijn. De Sociale Dienst bemiddelt ook met de afdeling Studietoelagen indien er problemen zijn bij de toekenning van je studietoelage.

Je brengt bij je bezoek best het meest recente aanslagbiljet personenbelasting mee. Voor het academiejaar 2014-2015 is dat het aanslagbiljet van het inkomstenjaar 2012, aanslagjaar 2013. Als het inkomen van 2014 lager ligt dan het inkomen van 2012, kan je de inkomensgegevens van 2014 (vb.  loonfiches, bewijs van vervangingsinkomen, bewijs alimentatie) aantonen.

Heb je zelf twaalf maanden een inkomen gehad in 2013 en/of 2014, dan loont het de moeite om na te gaan of je recht hebt  op een studietoelage als zelfstandig student. Breng in dat geval je eigen inkomensgegevens mee.

Hoe vraag je een studietoelage aan?

  • ofwel  online, via www.studietoelagen.be  met een federaal token of met je elektronische identiteitskaart en kaartlezer. 

    Je kan een digitale aanvraag doen met behulp van de Sociale Dienst.

  • ofwel per post  (poststempel geldt als bewijs !) naar de afdeling Studietoelagen, Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.
    Je kan de aanvraagformulieren downloaden op www.studietoelagen.be.

Je kan een aanvraag doen voor het academiejaar 2014-2015 vanaf 1 augustus 2014. 
Je aanvraag moet uiterlijk op 1 juni 2015 in het bezit zijn van de afdeling Studietoelagen.  
Aanvragen die na 1 juni 2015 bij de afdeling Studietoelagen toekomen, worden niet meer onderzocht!

Kan je een voorschot krijgen op je studietoelage?

Het kan een tijdje duren vooraleer de studietoelage wordt uitbetaald, terwijl heel wat studiekosten net te betalen zijn in het begin van het academiejaar.
Je kan daarom een voorschot aanvragen op de te verwachten  studietoelage.
Als student van de KU Leuven campus Leuven , KU Leuven@ GroepT , KH Leuven, GroepT of  LUCA-Campus Lemmensinstituut  dien je hiervoor een aanvraagformulier voor een voorschot  in bij de Sociale Dienst van de KU Leuven.

Wanneer kom je in aanmerking voor verminderd  studiegeld?

Wie een studietoelage ontvangt, betaalt verminderd studiegeld (= inschrijvingsgeld), nl. het beurstarief.
Ook studenten die niet voldoen aan de studievoorwaarden voor een studietoelage (vb. bij een tweede master, een derde bachelor of een inschrijving met een creditcontract),  maar wél aan de financiële voorwaarden,  kunnen in bepaalde gevallen inschrijven aan het beurstarief, als financieel beursgerechtigd student.
Voldoe je nét niet aan de financiële voorwaarden voor een studietoelage ? Dan kom je misschien toch in aanmerking voor een verminderd studiegeld (het bijna-beurstarief).

Wil je laten berekenen of je in aanmerking komt voor verminderd studiegeld ? Als student van de KU Leuven campus Leuven , KU Leuven@ GroepT , KH Leuven, GroepT of LUCA-Campus Lemmensinstituut dien je hiervoor een aanvraagformulier voor verminderd studiegeld in bij de Sociale Dienst van de KU Leuven.