U bent hier: Home / Studiefinanciering / Studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap

Studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap

Kom je in aanmerking voor een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap?

Om recht te hebben op een studietoelage moet je aan drie voorwaarden tegelijkertijd voldoen:

Uitvoerige informatie vind je ook op de website van de Vlaamse Gemeenschap.

Wil je weten of je recht hebt op een studietoelage en op welk bedrag?

Kom dan langs bij de Sociale Dienst. Je kan bij ons  terecht met al je vragen over studiefinanciering.  We berekenen of je in aanmerking komt voor een studietoelage en wat het bedrag zal zijn. De Sociale Dienst bemiddelt ook met de afdeling Studietoelagen indien er problemen zijn bij de toekenning van je studietoelage.

Je brengt bij je bezoek best het meest recente aanslagbiljet personenbelasting mee. Voor het academiejaar 2016-2017 is dat het aanslagbiljet van het inkomstenjaar 2014, aanslagjaar 2015. Als het inkomen van 2016 lager ligt dan het inkomen van 2014, kan je de inkomensgegevens van 2016 (vb.  loonfiches, bewijs van vervangingsinkomen, bewijs alimentatie) aantonen.

Heb je zelf twaalf maanden een inkomen tussen 1 januari 2015 en 31 december 2016, dan loont het de moeite om na te gaan of je recht hebt  op een studietoelage als zelfstandig student.  Breng in dat geval je eigen inkomensgegevens mee. Er wordt dan enkel rekening gehouden met jouw inkomen, niet met dat van je ouder(s), ook al woon je nog thuis.

Hoe vraag je een studietoelage aan?

  • ofwel  online, via www.studietoelagen.be  met een federaal token of met je elektronische identiteitskaart en kaartlezer. 

    Je kan een digitale aanvraag doen met behulp van de Sociale Dienst.

  • ofwel per post  (poststempel geldt als bewijs !) naar de afdeling Studietoelagen, Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.
    Je kan de aanvraagformulieren downloaden op www.studietoelagen.be.

Je kan een aanvraag doen voor het academiejaar 2016-2017 vanaf 1 augustus 2016. 
Om in aanmerking te komen, moet je je aanvraag uiterlijk 1 juni 2017 verzenden. Na deze datum kan je geen aanvraag meer indienen voor het academiejaar 2016-2017!

Kan je een voorschot krijgen op je studietoelage?

Het kan een tijdje duren vooraleer de studietoelage wordt uitbetaald, terwijl heel wat studiekosten net te betalen zijn in het begin van het academiejaar.
Je kan daarom een voorschot aanvragen op de te verwachten  studietoelage.
Als student van de KU Leuven campus Leuven , KU Leuven campus GroepT, UC Leuven of  LUCA-campus Lemmens  dien je hiervoor een aanvraagformulier voor een voorschot  in bij de Sociale Dienst van de KU Leuven.

Wanneer kom je in aanmerking voor verminderd  studiegeld?

Wie een studietoelage ontvangt, betaalt het beurstarief.
Ook studenten die niet voldoen aan de studievoorwaarden voor een studietoelage (vb. bij een tweede master, een derde bachelor, een inschrijving met een creditcontract, een inschrijving voor minder dan 27 studiepunten, wanneer het studiefinancieringskrediet is opgebruikt),  maar wél aan de financiële voorwaarden,  kunnen in bepaalde gevallen inschrijven aan het beurstarief.
Is het inkomen te hoog voor een studietoelage, maar ligt het niet meer dan 3.000 euro boven de maximumgrens of ontvang je geen studietoelage omwille van het kadastraal inkomen ? Vraag dan aan de Sociale Dienst of je in aanmerking komt voor het bijna-beurstarief.

Wil je laten berekenen of je in aanmerking komt voor verminderd studiegeld ? Als student van de KU Leuven campus Leuven, KU Leuven campus GroepT, UC Leuven of LUCA-campus Lemmens dien je hiervoor een aanvraagformulier voor verminderd studiegeld in bij de Sociale Dienst van de KU Leuven.