U bent hier: Home / Studentenjob / Jobstudentenstatuut / Studentenloon

Studentenloon

Welk loon krijgt een jobstudent?

Er bestaat geen algemeen 'jobstudentenloon'.

  • De werkgever moet de student het loon betalen dat vastgelegd is met de vakbonden in het bedrijf of in de sector.
  • Aan de KU Leuven werd een specifiek loon voor jobstudenten vastgelegd.
  • Als er geen specifieke loonafspraak in de onderneming geldt, moet de werkgever zich houden aan de wettelijke minimumlonen:
Gemiddeld minimum bruto maandinkomen en uurloon (in euro)
Leeftijd
%
Maandloon
38u/week
21j. en ouder
100
1531,93
9,30
20j.
94
1440,01
8,75
19j.
88
1348,10
8,19
18j.
82
1256,18
7,63
17j.
76
1164,27
7,07
16j.
70
1072,35
6,51

Brutoloon en nettoloon

Het loon dat op het contract vermeld wordt, is doorgaans het brutoloon. Het brutoloon verschilt echter van het nettoloon.

Op de eerste 50 kalenderdagen betaalt de student slechts een solidariteitsbijdrage van 2,71 %. Het verschil ontvangt de student en dit noemt men het nettoloon. Als de student slechts een solidariteitsbijdrage betaalt, wordt er nooit bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Vanaf de 51ste kalenderdag wordt ook op studentenarbeid de gewone sociale zekerheidsbijdrage (in principe 13,07 %) betaald en wordt er bijkomend meestal bedrijfsvoorheffing afgehouden. Het saldo dat de student effectief ontvangt, noemt men eveneens het nettoloon.

Als er sociale zekerheidsbijdragen worden afgehouden, heeft de student recht op vakantiegeld.
Als er ook bedrijfsvoorheffing wordt afgehouden, kan de student dit bedrag terugvorderen van de belastingen als hij onder de maximumgrens blijft.

In sommige gevallen heeft een student ook recht op een werkbonus, waardoor het nettoloon soms hoger kan zijn dan bij het betalen van een solidariteitsbijdrage.

Bovenop het brutoloon van de student betaalt ook de werkgever betaalt een RSZ- of solidariteitsbijdrage.

Samenstelling van het loon
Totale Loonkost werkgever
Solidariteits
bijdrage (5,42 %)
of
RSZ - werkgever
Solidariteits
bijdrage (2,71%)
of
RSZ-werknemer
Geen afhouding

of
Bedrijfsvoorheffing
 
  Brutoloon
    Bruto belastbaar loon
      Nettoloon