U bent hier: Inschrijvingen Studiegelden Studiegelden 2014-2015

Studiegelden 2014-2015

Bij de inschrijving betaal je een vast bedrag. Begin april wordt waar toepasselijk een herberekening gedaan op basis van reële studiepunten. Voor een creditcontract waarbij de studiepunten definitief vastliggen bij de inschrijving, gebeurt de berekening onmiddellijk op basis van reële studiepunten.

Hoeveel zal het inschrijvingsgeld bedragen voor studenten die niet voldoende leerkrediet hebben?

Heeft een student niet voldoende leerkrediet dan betaalt hij bij inschrijving voor het gedeelte waarvoor hij niet meer beschikt over een voldoende leerkrediet een verhoogd studiegeld. Het bijkomend studiegeld bedraagt voor niet-beursstudenten 9,3 euro per studiepunt. Beurstariefstudenten en bijna-beurstariefstudenten vallen niet onder deze regeling. Meer over leerkrediet.

 

Algemeen

Diplomacontract: bachelor- en masteropleidingen, schakel- en voorbereidingsprogramma’s, specifieke lerarenopleiding, academische opleidingen in afbouw

Opgelet: deze tarieven gelden niet voor masterprogramma's met verhoogd studiegeld, master in de huisartsgeneeskunde en master in de specialistische geneeskunde

Niet-beurstariefstudent initieel bedrag

bedrag na herberekening

Voltijds (meer dan 35 studiepunten) 619,9 euro 61,9 euro vast + 9,3 euro per studiepunt
Deeltijds (minder dan 35 studiepunten) 340,9 euro 61,9 euro vast + 9,3 euro per studiepunt
combinatie van programma's (niet met ManaMa, doctoraat of examencontract!) 619,9 euro 61,9 euro vast + 9,3 euro per studiepunt
herinschrijving eindjaar (IMa, ,ManaMa, SLO) indien minder dan 30 stpt verwijderd van diploma 340,9 euro 61,9 euro vast + 9,3 euro per studiepunt
Bijna-beurstariefstudent initieel bedrag

bedrag na herberekening

Voltijds (meer dan 35 studiepunten) 409,9 euro 61,9 euro vast + 5,8 euro per studiepunt
Deeltijds (minder dan 35 studiepunten) 235,9 euro 61,9 euro vast + 5,8 euro per studiepunt
combinatie van programma's (niet met ManaMa, doctoraat of examencontract!) 409,9 euro 61,9 euro vast + 5,8 euro per studiepunt
Beurstariefstudent initieel bedrag

bedrag na herberekening

Voltijds (meer dan 35 studiepunten) 103,9 euro 61,9 euro vast + 0,7 euro per studiepunt
Deeltijds (minder dan 35 studiepunten) 82,9 euro 61,9 euro vast + 0,7 euro per studiepunt
combinatie van programma's (niet met ManaMa, doctoraat of examencontract!) 103,9 euro 61,9 euro vast + 0,7 euro per studiepunt
Creditcontract
  initieel bedrag bedrag na herberekening
Niet-beurstariefstudent niet van toepassing 61,9 euro vast + 9,3 euro per studiepunt
Bijna-beurstariefstudent niet van toepassing 61,9 euro vast + 5,8 euro per studiepunt
Beurstariefstudent niet van toepassing 61,9 euro vast + 0,7 euro per studiepunt
Examencontract
  initieel bedrag bedrag na herberekening
Voltijds (meer dan 35 studiepunten) 245,3 euro 53,3 euro vast + 3,2 euro per studiepunt
Deeltijds (minder dan 35 studiepunten) 149,3 euro 53,3 euro vast + 3,2 euro per studiepunt
Afzonderlijke opleidingsonderdelen niet van toepassing 53,3 euro vast + 3,2 euro per studiepunt
 
Master in de Huisartsgeneeskunde
  initieel bedrag bedrag na herberekening
Voltijds 343,9 euro 61,9 euro vast + 4,7 euro per studiepunt
Deeltijds 202,9 euro 61,9 euro vast + 4,7 euro per studiepunt
Master in de Specialistische Geneeskunde
  initieel bedrag bedrag na herberekening
Voltijds 132,4 euro 61,9 euro vast + 4,7 euro per studiepunt
Doctoraat
   
Eerste inschrijving en jaar van verdediging 319,9 euro
Tussenliggende jaren met alle faciliteiten gratis

Bijzondere inschrijvingscategorieën:

forfaitair bedrag dat niet gekoppeld is aan het aantal studiepunten.
In combinatie met een andere inschrijving is er afzonderlijke aanrekening.

Study Abroad Program in ECS 619,9 euro + aanvullend studiegeld geïnd door programma
International Scholar 319,9 euro, herinschrijving gratis
Specialisatiestudent 319,9 euro, herinschrijving gratis
Predoc 319,9 euro, herinschrijving gratis
Belgische IWT-kandidaten 61,9 euro
Permanente vorming en postgraduaat 61,9 euro + aanvullend studiegeld geïnd door programma
Talenjaar Nederlands ILT 61,9 euro + aanvullend studiegeld geïnd door ILT
Visiting Scholar 100 euro, geïnd door International Admissions and Mobility Unit
Gaststudent, Uitzendstudent 61,9 euro
Arts specialist in opleiding 61,9 euro
Exchange student gratis
Interuniversitaire inschrijving gratis
Open Universiteit gratis