U bent hier: Inschrijvingen Studiegelden Studiegelden 2015-2016

Studiegelden 2015-2016

Bij de inschrijving betaal je een vast bedrag. Begin april wordt waar toepasselijk een herberekening gedaan op basis van reële studiepunten. Voor een creditcontract waarbij de studiepunten definitief vastliggen bij de inschrijving, gebeurt de berekening onmiddellijk op basis van reële studiepunten.

Hoeveel zal het inschrijvingsgeld bedragen voor studenten die niet voldoende leerkrediet hebben?

Heeft een student niet voldoende leerkrediet dan betaalt hij bij inschrijving voor het gedeelte waarvoor hij niet meer beschikt over een voldoende leerkrediet een verhoogd studiegeld. Het bijkomend studiegeld bedraagt voor niet-beursstudenten 11 euro per studiepunt. Beurstariefstudenten en bijna-beurstariefstudenten vallen niet onder deze regeling. Meer over leerkrediet.

 

Algemeen

Diplomacontract: bachelor- en masteropleidingen, schakel- en voorbereidingsprogramma’s, specifieke lerarenopleiding, academische opleidingen in afbouw

Opgelet: deze tarieven gelden niet voor masterprogramma's met verhoogd studiegeld, master in de huisartsgeneeskunde en master in de specialistische geneeskunde

Niet-beurstariefstudent initieel bedrag

bedrag na herberekening

Voltijds (meer dan 35 studiepunten) 890 euro 230 euro vast + 11 euro per studiepunt
Deeltijds (minder dan 35 studiepunten) 560 euro 230 euro vast + 11 euro per studiepunt
combinatie van programma's (niet met ManaMa, doctoraat of examencontract!) 890 euro 230 euro vast + 11 euro per studiepunt
herinschrijving eindjaar (IMa, ,ManaMa, SLO) indien minder dan 30 stpt verwijderd van diploma 560 euro 230 euro vast + 11 euro per studiepunt
Bijna-beurstariefstudent initieel bedrag

bedrag na herberekening

Voltijds (meer dan 35 studiepunten) 470 euro 230 euro vast + 4 euro per studiepunt
Deeltijds (minder dan 35 studiepunten) 350 euro 230 euro vast + 4 euro per studiepunt
combinatie van programma's (niet met ManaMa, doctoraat of examencontract!) 470 euro 230 euro vast + 4 euro per studiepunt
Beurstariefstudent initieel bedrag

bedrag na herberekening

Voltijds (meer dan 35 studiepunten) 105 euro niet van toepassing
Deeltijds (minder dan 35 studiepunten) 105 euro niet van toepassing
combinatie van programma's (niet met ManaMa, doctoraat of examencontract!) 105 euro niet van toepassing
Creditcontract
  initieel bedrag bedrag na herberekening
Niet-beurstariefstudent niet van toepassing 230 euro vast + 11 euro per studiepunt
Bijna-beurstariefstudent niet van toepassing 230 euro vast + 4 euro per studiepunt
Beurstariefstudent niet van toepassing 105 euro
Examencontract
  initieel bedrag bedrag na herberekening
Voltijds (meer dan 35 studiepunten) 345 euro 105 euro vast + 4 euro per studiepunt
Deeltijds (minder dan 35 studiepunten) 225 euro 105 euro vast + 4 euro per studiepunt
Afzonderlijke opleidingsonderdelen niet van toepassing 105 euro vast + 4 euro per studiepunt

De student met een examencontract betaalt bovenop het normale studiegeld 50 euro (eenmalige som per academiejaar) voor het gebruik van Toledo en de hiervoor benodigde ICT-faciliteiten.

Master in de Huisartsgeneeskunde
  initieel bedrag bedrag na herberekening
Voltijds 560 euro 230 euro vast + 5,5 euro per studiepunt
Deeltijds 395 euro 230 euro vast + 5,5 euro per studiepunt
Master in de Specialistische Geneeskunde
  initieel bedrag bedrag na herberekening
Voltijds 312,5 euro 230 euro vast + 5,5 euro per studiepunt
Doctoraat
   
Eerste inschrijving en jaar van verdediging 445 euro
Tussenliggende jaren met alle faciliteiten gratis

Bijzondere inschrijvingscategorieën:

forfaitair bedrag dat niet gekoppeld is aan het aantal studiepunten.
In combinatie met een andere inschrijving is er afzonderlijke aanrekening.

Study Abroad Program in ECS 890 euro + aanvullend studiegeld geïnd door programma
International Scholar 445 euro, herinschrijving gratis
Specialisatiestudent 445 euro, herinschrijving gratis
Predoc 445 euro, herinschrijving gratis
Belgische IWT-kandidaten 105 euro
Permanente vorming en postgraduaat 105 euro + aanvullend studiegeld geïnd door programma
Talenjaar Nederlands ILT 105 euro + aanvullend studiegeld geïnd door ILT
Visiting Scholar 100 euro, geïnd door International Admissions and Mobility Unit
Gaststudent, Uitzendstudent 105 euro
Master Mind beurzenprogramma 100 euro
Exchange student gratis
Interuniversitaire inschrijving gratis
Open Universiteit gratis